Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
  จัดการอัลบัมรูปภาพ
ภาพอัลบัม รายละเอียดอัลบัม
 

ชื่ออัลบัมภาพ ขอเชิญเสนอราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อัพโหลดภาพ mukdahan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 1 ภาพ ( 14 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 13:58 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองในงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 18 ภาพ ( 19 มกราคม 2561, เวลา 10:30 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ยินดีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ด้วยความยินดียิ่ง
ผู้อัพโหลดภาพ mukdahan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 85 ภาพ ( 7 ตุลาคม 2560, เวลา 15:59 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ Meeting laobao border Quantri province 25 Aug 2016
ผู้อัพโหลดภาพ plan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 17 ภาพ ( 29 สิงหาคม 2559, เวลา 14:54 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ วันฉัตรมงคล
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 0 ภาพ ( 6 พฤษภาคม 2559, เวลา 13:07 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกร่วมกับแขวงการทางมุกดาหารมุกดาหารรณรงค์การล้างส้วมรับวันสงกรานต์
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 24 ภาพ ( 7 เมษายน 2559, เวลา 15:43 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ วันจักรี
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 20 ภาพ ( 7 เมษายน 2559, เวลา 14:26 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการแพทย์และด้านสุขภาพที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและเหยื่อการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 29 ภาพ ( 7 เมษายน 2559, เวลา 14:19 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ดร.ปะนอม พองมะนี นายแพทย์สาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต ได้เข้าพบ ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เพื่อ อำลาตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต และได้แลกของที่ระลึกเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 5 เมษายน 2559, เวลา 17:33 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ประชุมการทำงานด้านเฝ้าระวังสอบสวนและป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 5 เมษายน 2559, เวลา 17:28 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ประชุมสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านอนายมัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 13 ภาพ ( 5 เมษายน 2559, เวลา 17:23 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกดาหารร่วมส่ง นายยงยุทธ สิงห์ธวัช อดีตรอง ผวจ มุก
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 14 ภาพ ( 5 เมษายน 2559, เวลา 16:31 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ นิเทศงาน คพสอ.เมืองมุกดาหาร
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 19 ภาพ ( 9 มีนาคม 2559, เวลา 16:57 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพ10
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 40 ภาพ ( 9 มีนาคม 2559, เวลา 11:57 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ การรับเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 16 ภาพ ( 1 มีนาคม 2559, เวลา 17:28 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกาดาหาร รับนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผู้อัพโหลดภาพ pat
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 66 ภาพ ( 5 กุมภาพันธ์ 2559, เวลา 15:50 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ นายวิรุฬห์ ศุภกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์ มศว.
ผู้อัพโหลดภาพ dent
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 27 มกราคม 2559, เวลา 17:30 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 8 ภาพ ( 12 มกราคม 2559, เวลา 12:44 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ กิจกรรมผู้ว่าฯ มอบยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 36 ภาพ ( 12 มกราคม 2559, เวลา 12:27 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ กิจกรรมงานกีฬาสาสุขมุกดาหาร 2558
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 176 ภาพ ( 12 มกราคม 2559, เวลา 11:54 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ปี ๒๕๕๘
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 16 ภาพ ( 17 ธันวาคม 2558, เวลา 11:18 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2558
ผู้อัพโหลดภาพ mukdahan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 0 ภาพ ( 30 พฤศจิกายน 2558, เวลา 15:46 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมและให้นโยบายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อัพโหลดภาพ plan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 9 ภาพ ( 11 พฤศจิกายน 2558, เวลา 12:10 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ
ผู้อัพโหลดภาพ sakarin
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 2 ภาพ ( 5 พฤศจิกายน 2558, เวลา 15:20 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกดาหารร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 5 รอบ ณ วัดศรีบุญเรื่อง อำเภอเมืองมุกดา
ผู้อัพโหลดภาพ piyaporn
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 13 ภาพ ( 7 สิงหาคม 2558, เวลา 14:55 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกดาหาร ต้อนรับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนใหม่
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 31 มีนาคม 2558, เวลา 12:02 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ อบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 31
ผู้อัพโหลดภาพ sakarin
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 6 ภาพ ( 16 มีนาคม 2558, เวลา 10:45 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ สสจ.มุกดาหาร ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว อ.คำชะอี
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 8 ภาพ ( 20 ตุลาคม 2557, เวลา 11:47 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ โครงการไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านหนองแวง ปี ๒๕๕๗
ผู้อัพโหลดภาพ maung1
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 23 ภาพ ( 18 มิถุนายน 2557, เวลา 17:17 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ 12334
ผู้อัพโหลดภาพ plan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 14 ภาพ ( 17 มิถุนายน 2557, เวลา 14:06 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพวันสงกรานต์ ๕๗
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 6 ภาพ ( 11 เมษายน 2557, เวลา 11:49 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ CFO ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง รพ.ดงหลวง
ผู้อัพโหลดภาพ mukdahan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 7 มีนาคม 2557, เวลา 11:17 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 14 พฤศจิกายน 2556, เวลา 11:54 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ อบรม CFO ระยะที่ 2
ผู้อัพโหลดภาพ prakun
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 14 ภาพ ( 31 กรกฏาคม 2556, เวลา 10:57 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ออกติดตามkpi.
ผู้อัพโหลดภาพ prakun
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 0 ภาพ ( 21 มิถุนายน 2556, เวลา 10:33 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ผู้อัพโหลดภาพ warunee
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 50 ภาพ ( 30 เมษายน 2556, เวลา 14:30 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานกาชาดและงานประจำปี 2556
ผู้อัพโหลดภาพ sakarin
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 6 ภาพ ( 10 มกราคม 2556, เวลา 20:49 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพทีมบริหารจัดการระบบสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อัพโหลดภาพ mukdahan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 12 ภาพ ( 8 มกราคม 2556, เวลา 14:18 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปี 2556 อ เมือง
ผู้อัพโหลดภาพ mukdahan
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 7 ภาพ ( 17 ตุลาคม 2555, เวลา 15:24 )

 

ชื่ออัลบัมภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปีงบประมาณ 2556
ผู้อัพโหลดภาพ sakarin
ดูภาพ ดูอัลบัมรูปภาพ
พบทั้งหมด 12 ภาพ ( 10 กันยายน 2555, เวลา 09:24 )