ทำเนียบ รพ.สต.

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มทำเนียบ
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อสถานบริการ
ชื่อผู้บริหาร
นามสกุล
ตำแหน่ง
ที่อยู่สถานบริการ
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ
อีเมล์
แก้ไขรายละเอียด
1
00036
สสจ.มุกดาหาร ชื่อทดสอบ นามสกุลทดสอบ ตำแหน่งทดสอบ สสจ.มุกดาหาร
00000
00000000 0000 แก้ไข
2
00522
สสอ.เมืองมุกดาหาร สสอ.เมืองมุกดาหาร
แก้ไข
3
00523
สสอ.นิคมคำสร้อย สสอ.นิคมคำสร้อย
แก้ไข
4
00524
สสอ.ดอนตาล สสอ.ดอนตาล
แก้ไข
5
00525
สสอ.ดงหลวง สสอ.ดงหลวง
แก้ไข
6
00526
สสอ.คำชะอี สสอ.คำชะอี
แก้ไข
7
00527
สสอ.หว้านใหญ่ สสอ.หว้านใหญ่
49 แก้ไข
8
00528
สสอ.หนองสูง สสอ.หนองสูง
49 แก้ไข
9
05740
สอ.มุกดาหาร บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 04 สอ.มุกดาหาร
49 แก้ไข
10
05741
สอ.บ้านโคก บ้านโคก หมู่ที่ 02 สอ.บ้านโคก บ้านโคก หมู่ที่ 02
49 แก้ไข
11
05742
สอ.บ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สอ.บ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12
49 แก้ไข
12
05743
สอ.บางทรายใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 03 สอ.บางทรายใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 03
49 แก้ไข
13
05744
บ้านคำฮี บ้านคำฮี
49 แก้ไข
14
05745
สอ.ผึ่งแดด บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03 สอ.ผึ่งแดด บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03
49 แก้ไข
15
05746
สอ.ผึ่งแดด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 08 สอ.ผึ่งแดด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 08
49 แก้ไข
16
05747
สอ.นาโสก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี หมู่ที่ 01 สอ.นาโสก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี หมู่ที่ 01
49 แก้ไข
17
05748
สอ.นาโสก บ้านนาโด่ หมู่ที่ 06 สอ.นาโสก บ้านนาโด่ หมู่ที่ 06
49 แก้ไข
18
05749
สอ.นาสีนวน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 01 สอ.นาสีนวน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 01
49 แก้ไข
19
05750
สอ.นาสีนวน บ้านท่าไค้-นาแล หมู่ที่ 06 สอ.นาสีนวน บ้านท่าไค้-นาแล หมู่ที่ 06
49 แก้ไข
20
05751
สอ.คำป่าหลาย บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 01 สอ.คำป่าหลาย บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 01
49 แก้ไข

96 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>