ทำเนียบ รพ.สต.

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มทำเนียบ
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อสถานบริการ
ชื่อผู้บริหาร
นามสกุล
ตำแหน่ง
ที่อยู่สถานบริการ
เบอร์โทรศัพท์
มือถือ
อีเมล์
แก้ไขรายละเอียด
1
00036
สสจ.มุกดาหาร นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ สสจ.มุกดาหาร
แก้ไข
2
00522
สสอ.เมืองมุกดาหาร นายวีระศักดิ์ จักรสาน สสอ. สสอ.เมืองมุกดาหาร
แก้ไข
3
00523
สสอ.นิคมคำสร้อย นายพรหมมินทร สำแดงเดช์ สสอ. สสอ.นิคมคำสร้อย
081-717830
แก้ไข
4
00524
สสอ.ดอนตาล นายบุญเยื้อน สุวรรณไตรย์ สสอ. สสอ.ดอนตาล
081-060118
michel.by@hotmail.com แก้ไข
5
00525
สสอ.ดงหลวง นายกิติศักดิ์ ประคองสิน สสอ. สสอ.ดงหลวง
081-964669
kittisak_dl@hotmail.com แก้ไข
6
00526
สสอ.คำชะอี นายจำเนียร ก้อนด้วง สสอ. สสอ.คำชะอี
081-708806
jumjummup@hotmail.com แก้ไข
7
00527
สสอ.หว้านใหญ่ นายทิน ตันสมรส สสอ. สสอ.หว้านใหญ่
082-117571
tinsomrod@hotmail.com แก้ไข
8
00528
สสอ.หนองสูง นายโชคทวี วังคะฮาต สสอ. สสอ.หนองสูง
085-924156
choktavee3@chaiyo.com แก้ไข
9
05740
สอ.มุกดาหาร บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 04 ต.กุดโง้ง หมู่ที่ 4
แก้ไข
10
05741
สอ.บ้านโคก บ้านโคก หมู่ที่ 02 สอ.บ้านโคก บ้านโคก หมู่ที่ 02
49 แก้ไข
11
05742
สอ.บ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 สอ.บ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12
49 แก้ไข
12
05743
สอ.บางทรายใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 03 สอ.บางทรายใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 03
49 แก้ไข
13
05744
บ้านคำฮี บ้านคำฮี
49 แก้ไข
14
05745
สอ.ผึ่งแดด บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03 สอ.ผึ่งแดด บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03
49 แก้ไข
15
05746
สอ.ผึ่งแดด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 08 สอ.ผึ่งแดด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 08
49 แก้ไข
16
05747
สอ.นาโสก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี หมู่ที่ 01 สอ.นาโสก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี หมู่ที่ 01
49 แก้ไข
17
05748
สอ.นาโสก บ้านนาโด่ หมู่ที่ 06 สอ.นาโสก บ้านนาโด่ หมู่ที่ 06
49 แก้ไข
18
05749
สอ.นาสีนวน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 01 สอ.นาสีนวน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 01
49 แก้ไข
19
05750
สอ.นาสีนวน บ้านท่าไค้-นาแล หมู่ที่ 06 สอ.นาสีนวน บ้านท่าไค้-นาแล หมู่ที่ 06
49 แก้ไข
20
05751
สอ.คำป่าหลาย บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 01 สอ.คำป่าหลาย บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 01
49 แก้ไข

96 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>