::: คุณภาพบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสามัคคี สร้างสุขภาพดีให้ประชาชน :::
เกี่ยวกับ สสจ.มห.
  หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบห้วหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร สสจ.
ทำเนียบผู้บริหาร สสอ. รพ.
แผนที่ สสจ.มห.
คำสั่งมอบหมายงาน สสจ.มห.
เบอร์โทรศัพย์ภายใน สสจ.
 
 
ข้อมูลบริการ
  ข้อมูลพื้นฐาน
    ครัวเรือนแยกตามวง PCU
    ครัวเรือนแยกตาม PCU
    ประชากรกลางปี 51
ข้อมูลประชากรไทยปี51
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลการให้บริการ (Provis)
ข้อมูลให้บริการ PCU
ข้อมูลประชากร PCU
ข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูล สสอ.และ สสอ.
 
 
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
  สถานที่ผลิตอาหารปี2552
สถานประกอบการร้ายขายยา
ร้านอาหารได้มาตรฐาน
 
 
ระบบงานต่าง ๆ
  ระบบงานสารบรรณ กระทรวง
ระบบงานสารบรรณ สสจ.
   ปี2552
   ปี2553
ระบบรับ - ส่งรายงาน
ระบบรายงานการประชุม
    ประชุม คปสจ.
    ประชุม คปสอ.
    ประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบ GIS ไข้เลือดออก
ระบบส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขออนุญาตไปราชการ
รับ - ส่ง ทางวิทยุ
สัญญายืมเงิน
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
แบบใบลาต่างๆ
แบบคำขอมีบัตร ขรก.
แบบการเลื่อนระดับ ว 10
แบบการเลื่อนระดับ ว 34
ส่งหลักฐานการชำระเงินยืม
 
 
การพัฒนา / อบรม
  บันทึกการพัฒนาอบรม
ข่าวการฝึกอบรม
สำรวจการเชื่อมต่อ Internet
คู่มือหนังสือราชการ
 
 
ข่าวจากฝ่าย / งาน
  ฝ่ายแผนงาน ,ตารางปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายควบคุมโรค
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายสร้างสุขภาพจิต
ฝ่ายประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
หน่วยงานสังกัด
  สสอ.นิคมคำสร้อย
สสอ.ดงหลวง
รพ.นิคมคำสร้อย
รพ.หนองสูง
หน่วยงานใหนที่มีเว็บแจ้งลิงค์ได้...
 
 
รวมลิงค์
  
 
เกี่ยวกับเว็บ
  ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ 1คน
มีผู้เข้าชมเว็บนี้แล้ว 456609คน
โหลดหน้านี้
 
 
 
 

6954 เผยแพร่ข้อมูลจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 [ นิติกร] อ่าน 1 ครั้ง
6953 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 8 ครั้ง
6952 เผยแพร่อำนาจบทบาทหน้าที่ สสจ มุกดาหาร ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552 [ นิติกร] อ่าน 10 ครั้ง
6951 เผยแพร่คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 9 ครั้ง
6950 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 60 ปรับใหม่ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 11 ครั้ง
6949 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ภก.เมษา) [ บุคลากร] อ่าน 24 ครั้ง
6948 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 14 ครั้ง
6947 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 โรงพยาบาลคำชะอี [ พัสดุ] อ่าน 9 ครั้ง
6946 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ [ บุคลากร] อ่าน 90 ครั้ง
6945 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ บุคลากร] อ่าน 58 ครั้ง
6944 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายปี60โรงพยาบาลหนองสูง [ พัสดุ] อ่าน 19 ครั้ง
6943 coverage03_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 20 ครั้ง
6942 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพดงหลวง [ พัสดุ] อ่าน 9 ครั้ง
6941 เผยแพร่เอกสารขับเคลื่อน MOPH ITA สสอ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ปี 2560 [ นิติกร] อ่าน 37 ครั้ง
6940 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 18 ครั้ง
6939 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 60 โรงพยาบาลดงหลวง [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 15 ครั้ง
6938 [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 13 ครั้ง
6937 เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร2560 [ นิติกร] อ่าน 11 ครั้ง
6936 เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ มุกดาหาร2560 [ นิติกร] อ่าน 11 ครั้ง
6935 การจัดการทางการพยาบาลรุ่น30 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 15 ครั้ง
6934 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 13 ครั้ง
6933 ประชุมวิชาการมารดาทารก [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 7 ครั้ง
6932 มข ประชุมวิชาการ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 7 ครั้ง
6931 สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง สสอ.เมืองมุกดาหารไตรมาส 2 ปี 2560 [ สสอ.เมือง] อ่าน 7 ครั้ง
6930 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ก.พ. 60 [ นิติกร] อ่าน 18 ครั้ง
6929 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ บุคลากร] อ่าน 96 ครั้ง
6928 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรังสัมพันธ์สานฝันคนTO BE(เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด) [ ควบคุมโรค] อ่าน 11 ครั้ง
6927 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6926 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 12 ครั้ง
6925 อบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้นเฉพาะทาง นานาชาติ ครั้งที่ 16 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 7 ครั้ง
6924 อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6923 อบรมหลักสูตรการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 7 ครั้ง
6922 อบรมหลักสูตรการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 20 ครั้ง
6921 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผุ้ดูแลระบบโรงพยาบาล และผู้ใช้งานโปรแกรมฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 4 ครั้ง
6920 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 13 ครั้ง
6919 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 2 ครั้ง
6918 รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สบช. [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 23 ครั้ง
6917 เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6916 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6915 ประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 5 ครั้ง
6914 ประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชน ฯ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 3 ครั้ง
6913 ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Family Medicine 2017 [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 9 ครั้ง
6912 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยการใช้การจัดการรายกรณี [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 8 ครั้ง
6911 ขอเชิญอบรมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ พัฒนาบุคลากร] อ่าน 6 ครั้ง
6910 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับ (นับรวมลูกจ้าง) [ บุคลากร] อ่าน 60 ครั้ง
6909 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบประเมินเลื่อนระดับและรับเงินประจำตำแหน่ง [ บุคลากร] อ่าน 22 ครั้ง
6908 เวียนเพื่อศึกษา พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ [ พัสดุ] อ่าน 6 ครั้ง
6907 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดฯ ประจำปี 2560 [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 4 ครั้ง
6906 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่2โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 14 ครั้ง
6905 อบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อปฏิบัติงานใน PCC [ บุคลากร] อ่าน 11 ครั้ง
6904 ร่างคู่มือมาตรฐาน 5 ส สสจ.มห [ พัสดุ] อ่าน 6 ครั้ง
6903 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเพื่อรับเงิน ปจ.ตำแหน่ง (วันเพ็ญ) [ บุคลากร] อ่าน 16 ครั้ง
6902 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย [ พัสดุ] อ่าน 8 ครั้ง
6901 ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6900 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 14 [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6899 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย รุ่นที่ ๑ [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6898 ประชุมวิชาการเรื่องศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯ [ บุคลากร] อ่าน 8 ครั้ง
6897 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล [ บุคลากร] อ่าน 14 ครั้ง
6896 รับสมัครพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2560 (ม.มหิดล) [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6895 รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทยืประจำบ้านสาขาต่างๆ (ม.วลัยลักษณ์) [ บุคลากร] อ่าน 15 ครั้ง
6894 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ครั้งที่ 26 [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6893 เกณฑ์การพิจารณาพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560 [ บุคลากร] อ่าน 1 ครั้ง
6892 โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2560 รอบที่ 2 [ บุคลากร] อ่าน 2 ครั้ง
6891 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ ศชอศ. [ บุคลากร] อ่าน 15 ครั้ง
6890 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวครั้งที่ ๒ [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 5 ครั้ง
6889 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารรับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ บุคลากร] อ่าน 36 ครั้ง
6888 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ บุคลากร] อ่าน 70 ครั้ง
6887 ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) รพ.หนองสูง [ บุคลากร] อ่าน 16 ครั้ง
6886 coverage02_60 [ ประกันสุขภาพ] อ่าน 7 ครั้ง
6885 เชิญร่วมประชุมวิชาการ [ บุคลากร] อ่าน 32 ครั้ง
6884 ผัง Flow chart ขั้นตอนบริการ ณ ศูนย์รับรองเรียน สสอ.เมืองมุกดาหาร [ สสอ.เมือง] อ่าน 10 ครั้ง
6883 ผังขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร [ สสอ.เมือง] อ่าน 18 ครั้ง
6882 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (นวก.สธ.) [ บุคลากร] อ่าน 145 ครั้ง
6881 การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 12 ครั้ง
6880 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรMatrix Program [ ควบคุมโรค] อ่าน 13 ครั้ง
6879 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน"เดิน-วิ่งมหากุศล ครบรอบ 60ปี รพ.พระนารายณ์ฯ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 2 ครั้ง
6878 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ [ บุคลากร] อ่าน 50 ครั้ง
6875 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล สสอ.เมือง [ สสอ.เมือง] อ่าน 7 ครั้ง
6874 ส่งคำสั่งรับเสด็จพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 16 ครั้ง
6873 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมือง ปี 2560 [ สสอ.เมือง] อ่าน 17 ครั้ง
6872 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ [ รพ.ดงหลวง] อ่าน 23 ครั้ง
6871 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 10 ครั้ง
6870 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข [ บุคลากร] อ่าน 42 ครั้ง
6868 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพหว้านใหญ่เพิ่มเติม [ พัสดุ] อ่าน 23 ครั้ง
6867 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพดอนตาล [ พัสดุ] อ่าน 22 ครั้ง
6866 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560 รพหนองสูง [ พัสดุ] อ่าน 27 ครั้ง
6865 ประกาศสอบรับหนังสืออนุมัติ [ ส่งเสริมสุขภาพ] อ่าน 23 ครั้ง
6864 อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ปีงบประมาณ 2560 [ บุคลากร] อ่าน 7 ครั้ง
6863 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 27 ครั้ง
6862 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 2560 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ [ พัสดุ] อ่าน 25 ครั้ง
6861 ศึกษาดูงานอาเซียนคลินิกบริการที่เป็นมิตร๒๒กพ๖๐จ.อบ(รพท รพช ส่งชื่อด้วยจ้า [ ยาเสพติด] อ่าน 17 ครั้ง
6860 เลื่อนอบรมอาเซียนจาก14เป็น16กพ60ณสสจ มห 1(รพ สสอ/รพ สต ส่งชื่อป้าเกษด้วย) [ ยาเสพติด] อ่าน 17 ครั้ง
6859 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ บุคลากร] อ่าน 50 ครั้ง
6858 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [ รพ.หว้านใหญ่] อ่าน 10 ครั้ง
6857 [ ] อ่าน 4 ครั้ง

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหร 49000
โทร. 042-611430,042-611430 E-mail: mukdah@health2.moph.go.th