Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26879: แบบฟอร์มใบขอย้าย[บุคลากร::06 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26878: ดอนตาลส่งสรุปรายงาน อสม๐๑เดือนตค๖๐-มค๖๑(งานพัฒนาคุณภาพ)[สสอ.ดอนตาล::06 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26877: ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกวิชาชีพ ม.เกษตรฯสกลฯ[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] รับแล้ว
26876: ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และกระจายพยาบาล APN[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26873: แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ITAปี61 ส่งจังหวัด[นิติกร::16 ก.พ. 61] รับแล้ว
26869: ดอนตาลขอเพิ่มบุคคลใช้สิทธิ์โปรแกรมCPP(งานประกันสุขภาพ)[สสอ.ดอนตาล::14 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26868: แผนปฏิบัติงาน ศคอส.(ศช.อศ. รพ./สสอ.) : ปีงบ ๖๑ ล้อตาม สสจ.มห [ยาเสพติด::07 ก.พ. 61] รับแล้ว
26865: ITAส่งพื้นที่ คู่มือ แบบสำรวจ KPI60 กระทรวง สธ[นิติกร::30 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26863: รายงานขยะ 3Rs เดือนธันวาคม 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::24 ม.ค. 61] รับแล้ว
26862: คำสั่งที่ 24/2561 ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26854: แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ITAปี61 ส่งจังหวัด[นิติกร::19 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26850: แบบฟอร์ม ITAส่งจังหวัดปี61ส่งแจงพัสดุ เป้ คบส[นิติกร::15 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26849: แบบสำรวจ EBITปีงบ61 จาก ศปท สธ[นิติกร::15 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26839: usernameและpasswordโปรแกรมNEHIS[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::14 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26837: ข้อมูลเจ้าพนักงานรังสีโรงพยาบาลดงหลวง[รพ.ดงหลวง::28 พ.ย. 60] รับแล้ว
26836: หนังสือที่ วท0404/ (ส่งงานนิติการ)[รพ.หว้านใหญ่::28 พ.ย. 60] รับแล้ว
26834: โอนหน่วยบย่อย พย 60[การเงิน::24 พ.ย. 60] รับแล้ว
26833: 112561[การเงิน::24 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26832: ใบแสดงความจำนงขอเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ[บุคลากร::23 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26831: ข้อมูล หน่วยบริการ ในจังหวัดมุกดาหาร (ให้งานประกัน)[แผนงาน::22 พ.ย. 60] รับแล้ว
26830: รายงานขยะ 3Rs เดือนตุลาคม 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::16 พ.ย. 60] รับแล้ว
26829: กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสสิทธิ์การยืนยันข้อมูลค่าป่วยการ อสม.[พัฒนาบุคลากร::10 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26827: เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพเขต10[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::07 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26824: แบบประเมินจุกแจกอาหารและเครื่องดื่มและส้วมสาธารณะ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::25 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26823: โอนหน่วยบย่อย ตค 60[การเงิน::24 ต.ค. 60] รับแล้ว
26819: ส่งตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว. ฝากให้คุณบานบุรี[ส่งเสริมสุขภาพ::11 ต.ค. 60] รับแล้ว
26817: แบบฟร์อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ต.ค. 60] รับแล้ว
26816: รายงานขยะ 3Rs เดือนกันยายน 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::04 ต.ค. 60] รับแล้ว
26813: โอนหน่วยย่อย กย60[การเงิน::25 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26805: โอนเงิน อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] รับแล้ว
26804: โอนเงิน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26803: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว.บ้านหนองบัว ฝากให้น้องกวาง[ส่งเสริมสุขภาพ::07 ก.ย. 60] รับแล้ว
26801: ดอนตาลส่งรายงานอาชีวอนามัย(งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)[สสอ.ดอนตาล::25 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26800: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2560[การเงิน::24 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26798: ส่งแนวทางเตรียมจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.บ้านกกไฮ ฝากให้คุณแจ่มจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::17 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26797: ส่งคำกล่าวรายงาน พอสว อำเภอดงหลวง[สสอ.ดงหลวง::10 ส.ค. 60] รับแล้ว
26792: รายงานขยะ 3Rs เดือนกรกฎาคม2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::02 ส.ค. 60] รับแล้ว
26791: ดอนตาลส่งรายชื่อบุคคลอบรมทดแทน อสม.(งานพัฒนาคุณภาพฯ)[สสอ.ดอนตาล::02 ส.ค. 60] รับแล้ว
26790: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว. บ้านบาก ฝากให้คุณแจ่มจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26789: ส่งไฟลิติดตามผู้ป่วย พอ.สว.เดือน พค.60 ให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26786: รายงานค่าตอบแทน ฉ11 สสอ.เมือง(คุณประภัสสร)[สสอ.เมือง::26 ก.ค. 60] รับแล้ว
26782: โอนหน่วยบย่อย กค 60[การเงิน::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26781: แบบสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน[ประกันสุขภาพ::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26780: ส่งรายชื่อรับเข็ม พอสว คำชะอี[สสอ.คำชะอี::21 ก.ค. 60] รับแล้ว
26778: รายชื่อขอเข็ว พอสว ดงหลวง[สสอ.ดงหลวง::19 ก.ค. 60] รับแล้ว
26777: ส่งรายงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐเดือนมิถุนายน 2560[สสอ.คำชะอี::18 ก.ค. 60] รับแล้ว
26776: รายชื่อขอพระราชทานรับเข็ม พอสว คำชะอี[สสอ.คำชะอี::17 ก.ค. 60] รับแล้ว
26775: ใบมอบฉันทะ[การเงิน::13 ก.ค. 60] รับแล้ว
26770: ส่งข้อมูลพื้นฐาน พอ.สว. ปี61 อำเภอดงหลวง ค่ะ (เพิ่มเติม)[สสอ.ดงหลวง::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26769: ส่งรายละเอียดการโอนเงินหน่วยย่อย(แก้ไขมิย60)[การเงิน::03 ก.ค. 60] ยังไม่รับ
26768: ส่งคำกล่าวรายงาน พอสว คำบก[สสอ.คำชะอี::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26767: ส่งข้อมูลพื้นฐาน พอ.สว. ปี61 อำเภอดงหลวง ค่ะ[สสอ.ดงหลวง::29 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26766: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2512-2558[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26765: ฟอร์มขอเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26764: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2559-2560[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26762: นำเสนอผลงานเจริญ[สสอ.ดอนตาล::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26761: โอนเงินหน่วยย่อย มิย 60[การเงิน::23 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26759: รายการสุ่มตัวอย่างข้อมูล OPD IPD สำหรับการ Audit ข้อมูล ตามแบบ สนย[แผนงาน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26758: โอนเงิน อสม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน_2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26757: โอนเงิน อสม ประจำเดือนเมษายน 2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26756: หนังสือราชการอบรมอังกฤษที่ จอุบล (๑๕สค-๘กย.๖๐) จาก ป้าเกษ ศช.อศ.[ยาเสพติด::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26755: หนังสือราชการเชิฐอบรมอังกฤษ วพส. จ.อุบล (๑๕ สค-๘กย.๖๐) จากป้าเกษ ศช.อศ.[ยาเสพติด::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26753: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว.บ้านเหล่าแขมทอง ฝากให้คุณมนตรีค่ะ[ส่งเสริมสุขภาพ::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26752: แนวทาง เกณฑ์คัดคน หน่วยงาน เรื่องเล่าปี60 26 28 มิย60[นิติกร::16 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26750: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26749: ฟอร์มจัดทำแผนหน่วยแพทย์ พอ.สว. (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.ทุกแห่ง)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26748: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26747: แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประเมิน ITA ปี60[นิติกร::09 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26746: แบบฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26744: ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26743: ใบเบิกค่าศึกษาบุตร[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26742: แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26741: แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26740: ส่งสำรวจเกลือไอโอดีปี2560 อำเภอคำชะอี[สสอ.คำชะอี::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26739: แบบฟอร์มส่งหลักฐานเบิก[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26738: แบบฟอร์มส่งใช้เงินยืม[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26737: แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26736: แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน[การเงิน::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26735: ขยะสสอคำชะอี[สสอ.คำชะอี::06 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26734: แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::05 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26733: เกณพ์คัดเลือกเรื่องเล่า คน หน่วยงาน ปี60 จากเขต10ค่ะ[นิติกร::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26732: แบบฟอร์มเบิก O T[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26731: ส่งรายงานขยะมูลฝอย 3Rs เดือนพค 2560 เฉพาะเดือนพคไม่สะสม[สสอ.คำชะอี::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26730: คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26729: ส่งรายงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐเดือนพฤษภาคม 2560[สสอ.คำชะอี::01 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26726: ส่งไฟล์นำเสนองาน pcc รพ.ดอนตาล ครับ[รพ.ดอนตาล::31 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26723: เรียน หัวหน้ากุล่มงาน คบส. ไปรษณีส่งหนังสือผิดมาที่ สสอ.เมืองครับ(ปล.หน้า3)[สสอ.เมือง::30 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26722: เรียน หัวหน้ากุล่มงาน คบส. ไปรษณีส่งหนังสือผิดมาที่ สสอ.เมืองครับ[สสอ.เมือง::30 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26721: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26720: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26719: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26718: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26717: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26716: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26715: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26714: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26712: ส่งไฟล์แบบฟอร์มการเงินให้ศูนย์คอมฯ[การเงิน::29 พ.ค. 60] รับแล้ว
26710: หนังสือเชิญอบรมภาษาอังกฤษ รพท รพช ทุกแห่ง (โปรดส่งชื่อด่วนด้วยค่ะ)[ยาเสพติด::26 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26709: โอนหน่วยย่้อย พค 60[การเงิน::25 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26708: ข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ[แผนงาน::25 พ.ค. 60] รับแล้ว