Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26679: รายละเอียดการโอนเงินหน่วยงานย่อย เมษายน 2560[การเงิน::24 เม.ย. 60] ยังไม่รับ
26678: ส่งแบบเก็บข้อมูลซิกา ให้พี่ดรุณีคะ[รพ.หว้านใหญ่::21 เม.ย. 60] รับแล้ว
26676: บล็อคสันแฟ้ม(5ส)[การเงิน::20 เม.ย. 60] รับแล้ว
26664: ส่งรายงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐเดือนมีนาคม 2560[สสอ.คำชะอี::11 เม.ย. 60] รับแล้ว
26663: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ[บุคลากร::07 เม.ย. 60] รับแล้ว
26661: ข้อมูลตรวจสุขภาพต่างด้าว โรคต่างด้าว ค่าใช้จ่ายด่างด้าว[ยาเสพติด::03 เม.ย. 60] รับแล้ว
26659: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว. ณ บ.ด่านมน ฝากให้คุณนวลจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::31 มี.ค. 60] รับแล้ว
26656: ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว. ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ของ สสอ.หว้านใหญ่[ส่งเสริมสุขภาพ::31 มี.ค. 60] รับแล้ว
26653: แผนความต้องการสนับสนุนครุภัณฑ์[รพ.หว้านใหญ่::30 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26652: ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเจรจาไกล่เกลี่ย ๕ เม.ย.๖๐ สสอ.เมือง[สสอ.เมือง::29 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26650: แบบฟอร์มแจ้งแผนความต้องการสนับสนุนครุภัณฑ์ส่งสสจ.มห.ภายใน30มีค60[แผนงาน::29 มี.ค. 60] รับแล้ว
26649: แบบฟอร์ม ๒ ข้อมูลการรับบริการ ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค โรคสำคัญที่รักษา[ยาเสพติด::28 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26648: รายละเอียดการโอนเงินหน่วยงานย่อย มีนาคม 2560[การเงิน::28 มี.ค. 60] รับแล้ว
26647: ส่งแบบรายงานการบังคับใช้กำหมาย (ให้น้องออ้ม คบส.)[นิติกร::27 มี.ค. 60] รับแล้ว
26646: ส่งแบบรายงานการบังคับใช้กำหมาย (ให้น้องออ้ม คบส.)[นิติกร::27 มี.ค. 60] รับแล้ว
26644: ส่งข้อมูลกลับ ให้งานแผน สสจ.[รพ.หว้านใหญ่::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26643: ส่งรายงาน MCH 60 ถึง มี.ค 60 พี่ดรุณีฝ่ายส่งเสริม[รพ.หว้านใหญ่::23 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26642: แบบสรุปผลการอบรมอสม[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26641: แผนอบรม อสม.[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26640: คำชี้แจง อบรม อสม.นักจัดการ[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26637: ส่งแบบสำรวจการจ่ายเงิน ฉ.11,12 [รพ.หว้านใหญ่::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26634: ตารางแสดงบุคคลต่างด้าว(ทุกสัญชาติ)ใช้บริการ ณ รพ.สต. และแบบสรุปของ สสอ.(มี๒ ชีท)[ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26633: ผลงานตัวชี้วัดตัวที่ ๔ ศชอศ แผ่นที่ ๒ [ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26632: แบบประเมินตัวชี้วัด ศชอศ ปี ๖๐ (รพ ๕ ตัว / สสอ ๑ ตัวคือตัวที่ ๔)[ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26630: ส่งตัวอย่างคำกล่าวรายงาน พอ.สว. ฝากให้ผู้รับผิดชองาน สสอ.หว้านใหญ่[ส่งเสริมสุขภาพ::20 มี.ค. 60] รับแล้ว
26629: ส่งหัวเรื่องวิจัย[สสอ.หนองสูง::20 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26628: ผลงานข้อมูลการรับบริการสุขภาพประชากร : ตัวชี้วัดที่ ๔ ศชอศ (ศูนย์อาเซียน/ป้าเกษ)[ยาเสพติด::20 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26627: หนังสือแจ้งประเมินและแบบฟอร์มสรุป functional KPI ปี 60 รอบ 6 เดือน[แผนงาน::17 มี.ค. 60] รับแล้ว
26626: เชิญส่งจนทร่วมศึกษาดูงานบ่อหมักสิ่งปฏิกูล28มีนาคม2560เทศบาลตำบลตองโขบ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::16 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26625: ส่งรายงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด3Rsประชารัฐเดือนกุมภาพันธ์2560[สสอ.คำชะอี::15 มี.ค. 60] รับแล้ว
26624: คู่มือและหนังสือนำส่ง functional KPIs ปี2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร[แผนงาน::15 มี.ค. 60] รับแล้ว
26622: หนังสือเชิญดูงานส่งอบตนากอก[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::10 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26620: ตุ่ย วัน ; ส่งตัวชี้วัด และRanking ศชอศ ปีงบ 60[ยาเสพติด::09 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26618: คำกล่าวเปิด-รายงาน พอสว-บ้านวังนอง ฝากให้คุณเบญจวรรณ [ส่งเสริมสุขภาพ::06 มี.ค. 60] รับแล้ว
26616: ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรบำบัดยาเสพติดMatrix Program[ควบคุมโรค::02 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26615: ส่งเอกสารงานการเจ้าหน้าที่ สสอ.คำชะอี[สสอ.คำชะอี::02 มี.ค. 60] รับแล้ว
26614: หนังสือราชการอบรมพัฒนาระบบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 9 มีค60 ณ สสจ มห๑ป้าเกษ [ยาเสพติด::01 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26612: ส่งตุ๋ยและรพท,รพช.สสอ.Function Kpis Templateและ Rankingอำเภอ ปีงบ60ศชอศ./ป้าเกษ [ยาเสพติด::28 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26611: ส่งวาระชุม กวป.เพิ่ม(คำสั่งรับเสด็จฯ) ของกลุ่มงานส่งเสริม[ส่งเสริมสุขภาพ::28 ก.พ. 60] รับแล้ว
26610: น้องวิสา เรื่องนำเสนอที่ประชุม กวป. (ศชอศ.)[ยาเสพติด::27 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26609: รพสต.หนองกระยัง ส่งตารางอบรมให้พี่นิด[สสอ.ดอนตาล::27 ก.พ. 60] รับแล้ว
26606: ส่งไฟลเจตจำนงสุจริต23กพ60[นิติกร::24 ก.พ. 60] รับแล้ว
26605: โอนเงินหน่วยงานย่อย กุมภาพันธ์ 2560[การเงิน::22 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26602: ส่งรายชื่อ อบรม MOPH - ITA ดอนตาล[สสอ.ดอนตาล::21 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26601: สสอ.ดงหลวง ส่งรายชื่อเข้าอบรม MOPH วันที่ 25-2-2560 ให้คุณวีรญา ครับ[สสอ.ดงหลวง::20 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26599: เพิ่มเติม หนังสือเชิญประชุมมาลาเรีย อคำชะอี[ควบคุมโรค::17 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26598: *แก้ไข* ส่งหนังสือเชิญประชุม เครือข่ายมาลาเรีย 20-22 ก.พ.60[ควบคุมโรค::17 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26596: รายชื่อเด็ก 9 18 30 42 เดือน วันที่ 15 ถึงวันที่ 28 ก พ 60 เพื่อสุ่มประเมิน ฉ6[ส่งเสริมสุขภาพ::15 ก.พ. 60] รับแล้ว
26595: ขอเลื่อนวันอบรมเตรียมความพร้อมอาเซียนจาก14เป็น16กพ สสจ1(รพ,สสอ/รพสต ส่งชื่อด้วย [ยาเสพติด::11 ก.พ. 60] รับแล้ว
26594: ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียน-คลินิกบริการที่เปฺ็นมิตร๒๒กพ๖๐อุบล:/รพท.รพช. (ป้าเกษ) [ยาเสพติด::11 ก.พ. 60] รับแล้ว
26593: ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุสสอคำชะอีปี 60ล่าสุด[สสอ.คำชะอี::10 ก.พ. 60] รับแล้ว
26592: ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุสสอคำชะอีปี 60ล่าสุดฝากงานพัสดุสสจ[สสอ.คำชะอี::10 ก.พ. 60] รับแล้ว
26591: ส่งเทมเพลทกลุ่มงานนิติการ60 ITA ปรับล่าสุด วีรญา[นิติกร::10 ก.พ. 60] รับแล้ว
26590: รายละเอียดการทำ Function KPIs[แผนงาน::09 ก.พ. 60] รับแล้ว
26589: โอนเงิน อสม ประจำเดือนธ.ค.59[การเงิน::08 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26588: โอนเงิน อสม ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.59[การเงิน::08 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26587: ร่างกรอบโครงการบูรณาการ5กลุ่มวัยให้กลุ่มงาน 8กพ60 นัดฝ่ายส่ง 9 กพ 60[แผนงาน::08 ก.พ. 60] รับแล้ว
26586: ส่งรายงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด3Rsประชารัฐ[สสอ.คำชะอี::07 ก.พ. 60] รับแล้ว
26578: ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุสสอคำชะอีปี 60[สสอ.คำชะอี::06 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26577: ส่งรายงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อำเภอคำชะอี [สสอ.คำชะอี::06 ก.พ. 60] รับแล้ว
26576: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว. บ้านภูล้อม ฝากให้คุณมนตรี[ส่งเสริมสุขภาพ::06 ก.พ. 60] รับแล้ว
26575: ร่างแบบฟอร์ม ทำ workshop 5 กลุ่มวัย เมื่อ 16.30 น.(3 กพ 60)[แผนงาน::03 ก.พ. 60] รับแล้ว
26574: ร่างและแบบฟอร์ม กรอบบูรณาการ5กลุ่มวัย วันที่ 3 กพ 60[แผนงาน::03 ก.พ. 60] รับแล้ว
26573: รพ.สต.หนองกระยังขอส่งไฟล์โครงการให้พี่บุญยิ่ง[สสอ.ดอนตาล::03 ก.พ. 60] รับแล้ว
26564: รพ.สต.ป่าชาด อ.ดอนตาล ส่งรายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา(OT) ปี59[สสอ.ดอนตาล::02 ก.พ. 60] ยังไม่รับ
26563: แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด เตรียม เสนอ 5 กลุ่มวัย[แผนงาน::02 ก.พ. 60] รับแล้ว
26553: แบบใบขอย้าย[บุคลากร::27 ม.ค. 60] รับแล้ว
26552: แจ้งเวียนแผนด้านการป้องกันทุจริต สสจ.มุกดาหารปี60[นิติกร::26 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26551: โอนเงินหน่วยงานย่อย มกราคม 2560[การเงิน::26 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26550: แบบประเมินสุขภาพจิตต่างๆและแบบประเมิน AUDIT ผู้ดื่มสุราในสถานประกอบการ[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26549: แบบประเมินสุขภาพจิตในสถานประกอบการ (แบบประเมินความเครียด ฆ่าตัวตาย : ST5 - DS8)[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26548: แบบประเมินEQเด็ก3-5 ปี (อนุบาล, ศูนย์เด็กเล็ก) รพท รพช สสอ /รพ.สต.ทุกแห่ง[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26547: สุขภาพจิต ส่งแบบประเมินEQ นร ม.1-6 (มัธยม,อาชีวะ) สำหรับ รพท รพช สสอ/รพ.สต.[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26546: สุขจิต ส่งโฟลชาร์ทแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้ฆ่าตัวตายรพท,รพช,สสอ/ส่งต่อรพ.สต.ทุกแห่ง[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26545: แบบฟอร์มตรวจสอบโครงการฝ่ายเเละพื้นที่ 23มกราคม[แผนงาน::23 ม.ค. 60] รับแล้ว
26544: งานสุขภาพจิตส่ง ; แบบประเมิน EQ นักเรียน ป.1 ดำเนินการพื้นที่รร.ในต.LCT[ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26543: สุขภาพจิต ส่งแบบคัดกรองพฤติกรรม 4 โรค ป.๑ [ยาเสพติด::23 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26540: สุขภาพจิต:ส่งสรุปผลคัดกรอง4โรค3ด.แรกปี6(โรคจิต,ซึมฯ,เรื้อรังทางกาย,สุรายาเสพติด)[ยาเสพติด::19 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26539: ส่งประเมิน ITA ไตรมาส 1[สสอ.หนองสูง::19 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26538: ส่งคำสั่ง คกก ธรรมาภิบาล&ITA หนองสูง[สสอ.หนองสูง::18 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26537: ส่งตุ้ม ดาลิ่ง : หนังสือ อบรม MCATT 28-29 ธค 59 เนวาด้า อุบล (พระศรีฯ)[ยาเสพติด::18 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26536: หนังสือสำนักงานจังหวัดขอข้อมูลกิจกรรมสัมพันธ์กับลาวงวด๑(ตค-ธค.๕๙)ส่ง๔ครั้ง/ปี[ยาเสพติด::18 ม.ค. 60] รับแล้ว
26535: ตัวอย่างแผนพัฒนาGREEN&CLEANโรงพยาบาลมุกดาหารให้พี่ครรชิต[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::17 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26534: KPI สุขภาพจิตเขต 10 และสสจฬมุกดาหาร[ยาเสพติด::16 ม.ค. 60] รับแล้ว
26533: แผน GREEN & CLEAN Hospital รพ.หว้านใหญ่ (NEW)[รพ.หว้านใหญ่::13 ม.ค. 60] รับแล้ว
26532: แผน GREEN & CLEAN Hospital รพ.หว้านใหญ่[รพ.หว้านใหญ่::13 ม.ค. 60] ยังไม่รับ
26531: ส่ง ชิต งานสิ่งแวดล้อม[รพ.คำชะอี::12 ม.ค. 60] รับแล้ว
26530: ส่ง ชิต งานสิ่งแวดล้อม[รพ.คำชะอี::12 ม.ค. 60] รับแล้ว
26528: ส่ง ชิต งานสิ่งแวดล้อม[รพ.คำชะอี::12 ม.ค. 60] รับแล้ว
26527: แผน Green and clean รพ.คำชะอี ส่ง ชิต(สิ่งแวดล้อม)[รพ.คำชะอี::10 ม.ค. 60] รับแล้ว
26526: ส่งงานป้าเกศ[สสอ.ดอนตาล::09 ม.ค. 60] รับแล้ว
26525: สสอ.ดอนตาลส่งรายงานกิจกรรมอสม.(งานพัฒนาบุคลากร)[สสอ.นิคมคำสร้อย::09 ม.ค. 60] รับแล้ว
26524: แบบประเมินG&C_hospital[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::09 ม.ค. 60] รับแล้ว
26522: หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11 และ ฉ 12[การเงิน::05 ม.ค. 60] รับแล้ว
26521: แบบประเมินตนเองGREEN Hospital หนองสูง[รพ.หนองสูง::05 ม.ค. 60] รับแล้ว
26520: รายงานขยะมูลฝอยทั่วไปและติดเชื้อตาม3Rsเดือนธันวาคม2559สสอ.คำชะอี[สสอ.คำชะอี::05 ม.ค. 60] รับแล้ว
26519: ไฟลงานค่าตอบแทนส่งบริหาร[นิติกร::05 ม.ค. 60] รับแล้ว
26518: ไฟลงานควบคุมภายในส่ง บริหาร[นิติกร::05 ม.ค. 60] รับแล้ว
26516: ส่งรายชื่อคบส หนองสูง[สสอ.หนองสูง::04 ม.ค. 60] รับแล้ว
26515: การเตรียมการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน และเตรียมรับคณะตรวจราชการ รอบ1-60[แผนงาน::03 ม.ค. 60] รับแล้ว