Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
27053: โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน[พัฒนาบุคลากร::11 ต.ค. 62] ยังไม่รับ
27047: การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จังหวัดมุกดาหาร[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27046: กรุณาสั่งจองสมุดบันทึกปีพยาบาลและผดุงครรภ์2020[ส่งเสริมสุขภาพ::16 ก.ย. 62] ยังไม่รับ
27036: แบบฟอร์มสำรวจอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27035: ราบชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562[ส่งเสริมสุขภาพ::30 ก.ค. 62] ยังไม่รับ
27032: แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง(สปสช)[ทันตะ::21 มิ.ย. 62] ยังไม่รับ
27009: พชอ.หนองสูง ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ๓ กพ.๒๕๖๒[รพ.หนองสูง::09 ม.ค. 62] ยังไม่รับ
26960: เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ เตรียมความพร้อมคลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา[พัฒนาบุคลากร::14 ก.ย. 61] ยังไม่รับ
26946: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26945: ข่าวประชาสัมพันธ์อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::17 ส.ค. 61] ยังไม่รับ
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26896: ประชาสัมพันํ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่3/2561[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26895: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26894: ขอความร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26453: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์[ควบคุมโรค::17 พ.ย. 59] ยังไม่รับ
26398: ส่งแบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่งให้การเงิน[รพ.หว้านใหญ่::25 ต.ค. 59] ยังไม่รับ
26392: แบบสรุปMCATT สุขภาพจิตSAD รายงานทุกวันที่มีเคส ,ปัญหาน้ำท่วมถ้ามีก็ส่งแยกชุด[ยาเสพติด::14 ต.ค. 59] ยังไม่รับ
26358: ส่งแนวทางการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC)[พัฒนาบุคลากร::28 ก.ย. 59] ยังไม่รับ
26357: ส่งแนวทางการดำเนินงาน Primary Care Cluster (PCC)[พัฒนาบุคลากร::28 ก.ย. 59] ยังไม่รับ
26297: สถานการณ์เอดส์ จ.มุกดาหาร ณ มิ.ย.59[ควบคุมโรค::29 ส.ค. 59] ยังไม่รับ
26100: อบรมงานการเงินพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของม_สารคาม[แผนงาน::04 พ.ค. 59] ยังไม่รับ
26018: สถานการณ์เอดส์ จ.มุกดาหาร ณ ก.พ.59[ควบคุมโรค::05 เม.ย. 59] ยังไม่รับ
25882: เชิญประชุมวิชาการ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ก.พ. 59] ยังไม่รับ
25790: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา[พัฒนาบุคลากร::21 ม.ค. 59] ยังไม่รับ
25755: ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒[ควบคุมโรค::08 ม.ค. 59] ยังไม่รับ
25577: คู่มือสติสร้างสุขฝึกสติสมาธิฝึกผ่อนคลาย(รณรงค์)ชีวิตดี๊ดีถ้ามีสติ ส่งรพ.สตด้วย[ยาเสพติด::22 ต.ค. 58] ยังไม่รับ
25576: คู่มือสติ.สร้างสุข ฝึกสติ สมาธิ ฝึกการผ่อนคลายรณรงค์สุขภาพจิตชีวิตดี๊ดีถ้ามีสติ [ยาเสพติด::22 ต.ค. 58] ยังไม่รับ
25455: เชิญัร่วมปั่นจักรยาน ลดโรคร้อน[ส่งเสริมสุขภาพ::15 ก.ย. 58] ยังไม่รับ
25322: แจ้งมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดวันที่21กค.58[ยาเสพติด::29 ก.ค. 58] ยังไม่รับ
24927: ขอความร่วมมือสำรวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::26 มี.ค. 58] ยังไม่รับ
24796: ใบนำส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพแก้ไขครั้งที่ 6[คุ้มครองผู้บริโภค::19 ก.พ. 58] ยังไม่รับ
24795: บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มฯ[คุ้มครองผู้บริโภค::19 ก.พ. 58] ยังไม่รับ
24429: แบบสำรวจสาวงาม เพื่อส่งประกวดธิดากาชาด จ.มุกดาหาร ปี 2558[นิติกร::06 ธ.ค. 57] ยังไม่รับ
24332: tell me more[ควบคุมโรค::12 พ.ย. 57] ยังไม่รับ
24233: หนังสือและแบบฟอร์มการจัดทำรายงานประจำปี2557[แผนงาน::24 ต.ค. 57] ยังไม่รับ
23823: รายงานการจัดลำดับความสำคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย[คุ้มครองผู้บริโภค::21 ส.ค. 57] ยังไม่รับ
23633: แบบฟอร์มสำรวจสมาชิกพอ.สว.ปี2557 และทะเบียนอาสาสมัคร พอ.สว.มุกดาหาร [ส่งเสริมสุขภาพ::17 ก.ค. 57] ยังไม่รับ
23616: กำหนดการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอคำชะอี[รพ.คำชะอี::16 ก.ค. 57] ยังไม่รับ
23615: เชิญร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอคำชะอี[รพ.คำชะอี::16 ก.ค. 57] ยังไม่รับ
23413: เอกสารแนะนำเวปไซต์และโปรแกรม สาธารณสุขร่วมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน และการกรอกข้อมูล Cabonfootprint [โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::19 มิ.ย. 57] ยังไม่รับ
23237: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ [โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::03 มิ.ย. 57] ยังไม่รับ
23236: แผนประเมินโครงการและศักยภาพกองทุนตำบล57เพิ่มพื้นที่อำเภอหนองสูง[ประกันสุขภาพ::03 มิ.ย. 57] ยังไม่รับ
23207: ส่งแผนประเมินผลกองทุนตำบล[ประกันสุขภาพ::28 พ.ค. 57] ยังไม่รับ
23076: รายชื่อผู้ที่ไม่ส่งICT Survey2557 (รบกวนเช็คด้วยนะครับ)[นายสาครินทร์ หาบุศย์::07 พ.ค. 57] ยังไม่รับ
22642: แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์[ยาเสพติด::14 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22641: การปฏิเสธและทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด[ยาเสพติด::14 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22640: โรคจิตเภท[ยาเสพติด::14 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22639: วิธีการเสริมสร้าง IQ EQ .ในเด็ก[ยาเสพติด::14 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22633: คู่มือการดูแลผูป่วยจิตเวชที่บ้าน[ยาเสพติด::14 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22632: เอกสารประชุมครู ตัวชี้วัด IQ[ยาเสพติด::14 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22630: เอกสารความรู้เรื่อง สร้างความสุขในทุกวัย[ยาเสพติด::13 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22624: ความรู้เรื่อง โรคจิตเภท[ยาเสพติด::13 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22623: ยาเสพติด[ยาเสพติด::13 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22622: ความรู้เรือง สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น สำนักสุขภาพจิตสังคม กรม จ.[ยาเสพติด::13 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22530: คู่มืออีคิวเด็ก๓-๕ปี(หนังสือภาพสำหรับพ่อแม่)[ยาเสพติด::04 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22528: เอกสารโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจิต โรคซึมเศร้ารักษาหายได้[ยาเสพติด::04 มี.ค. 57] ยังไม่รับ
22006: มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::10 ม.ค. 57] ยังไม่รับ
21975: ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::08 ม.ค. 57] ยังไม่รับ
21971: ที่ทำการชุมชนการเคหะ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557[ส่งเสริมสุขภาพ::08 ม.ค. 57] ยังไม่รับ
21970: ที่ทำการชุมชนเมืองเพชร ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557[ส่งเสริมสุขภาพ::08 ม.ค. 57] ยังไม่รับ
21968: ที่ทำการชุมชนหลวงโพธิ์ัพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557[ส่งเสริมสุขภาพ::08 ม.ค. 57] ยังไม่รับ
21951: Templateตัวชี้วัดQOF[ประกันสุขภาพ::06 ม.ค. 57] ยังไม่รับ
21828: หนังสือแจ้งการกำกับติดตามจาก สตง,[แผนงาน::13 ธ.ค. 56] ยังไม่รับ
21764: ถึงเวลาส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี2556 อยากมีข้อมูลบรรจุในเล่มส่งด่วนครับ[แผนงาน::02 ธ.ค. 56] ยังไม่รับ
21623: ตารางแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 ให้ทุก รพ. สสอ. [โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::12 พ.ย. 56] ยังไม่รับ
21561: รายการอาหารและผังงาน ฉลองกฐินสาสุขมุกดาหารสามัคคี7พ.ย56ค่ะ/นง.ย่อยจะได้จัดเตรียมไม่ซ้ำกัน[นิติกร::04 พ.ย. 56] ยังไม่รับ
21560: กำหนดการทอดกฐินสาธารณสุขมุกดาหารสามัคคีค่ะ[นิติกร::04 พ.ย. 56] ยังไม่รับ
21496: สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ขอเชิญประชุมวิชาการฯ[พัฒนาบุคลากร::29 ต.ค. 56] ยังไม่รับ
21393: สรุปผลงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2556[แผนงาน::18 ต.ค. 56] ยังไม่รับ
21330: ส่งกำหนดการทอดกฐินสาธารณสุขมุกดาหารสามัคคี ปี 56 และผังขบวนแห่ [นิติกร::15 ต.ค. 56] ยังไม่รับ
21171: สถานการณ์สุขภาพจิตและจิตเวช๘ภาวะโรค ปีงบฯ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ (๑๑ ปี ย้อนหลัง)[ยาเสพติด::01 ต.ค. 56] ยังไม่รับ
21157: คำสั่งทบทวนยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการปี2557[แผนงาน::30 ก.ย. 56] ยังไม่รับ
21152: เอกสารให้งานสุขภาพจิต รพ, รพ.สต :วิธีเลี้ยงลูกให้ขภาพจิตดี ฉลาด เป็นเด็กดี [ยาเสพติด::30 ก.ย. 56] ยังไม่รับ
21070: หนังสือการเขียนและประเมินโครงการด้านสาธารณสุข ประชุมวิชาการ 24-27 กย 2556ที่อุดร[แผนงาน::20 ก.ย. 56] ยังไม่รับ
21069: pptประชุมวิชาการเขียนและประเมินโครงการด้านสาธารณสุข24-27กย56[แผนงาน::20 ก.ย. 56] ยังไม่รับ
21061: นโยบายและทิศทางการทำงานปี2557 นพ.จิณณพิภัทร นพ.สสจ.มุกดาหาร[แผนงาน::20 ก.ย. 56] ยังไม่รับ
20268: ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯครั้งที่ 6[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::07 ส.ค. 56] ยังไม่รับ
19306: ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อ 28 พค 2556[แผนงาน::04 มิ.ย. 56] ยังไม่รับ
19044: แบบฟอร์ม Big Cleaning Day ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั่วประเทศ[ควบคุมโรค::17 พ.ค. 56] ยังไม่รับ
19008: เบอร์โทรศัพท์จิตแพทย์ พยาบาล รพ.พระศรีฯ ประสานเรื่องผู้ป่วยจิตเวช หรือการส่งต่อ[ยาเสพติด::16 พ.ค. 56] ยังไม่รับ
18880: วารสาร "ก้าวใหม่" หลักประกันสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์[ประกันสุขภาพ::08 พ.ค. 56] ยังไม่รับ
18712: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง[รพ.คำชะอี::24 เม.ย. 56] ยังไม่รับ
18376: คู่มือมาตรฐานเด็ก๐-๕ปี สำหรับงานพัฒนาการเด็ก งานส่งเสริม, งานสุขภาพจิต รพ,รพ.สต.[ยาเสพติด::26 มี.ค. 56] ยังไม่รับ
18375: แนวทางดูแล๔โรค(เด็ก)โดยวิทยากรอ.สุภาวดี รพ.พระศรีฯ อบรมเยียวยาMATT๑๙-๒๐มีค๕๖[ยาเสพติด::26 มี.ค. 56] ยังไม่รับ
18077: รพท.รพช.สสอ.,รพ.สต.ทุกแห่ง: ส่งเบอร์โทรศัพท์ปรึกษาจิตเวชกับแพทย์ พยาบาลรพ.พระศรี[ยาเสพติด::05 มี.ค. 56] ยังไม่รับ
17919: FileTrainingSRRT_MUKDAHAN[ควบคุมโรค::21 ก.พ. 56] ยังไม่รับ
17541: สรุปผลการบันทึกทรัพยากรสุขภาพ ผ่านหน้าเวปฯ ปี 2554[แผนงาน::28 ม.ค. 56] ยังไม่รับ
17425: เอกสารรายงานประจำปี 2555 สสจ.มุกดาหาร[แผนงาน::17 ม.ค. 56] รับแล้ว
17342: กำหนดการประกวดธิดากาชาด ปรับล่าสุด 12มค56 ตามท่าน ผวจ.มห. สำหรับทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง[นิติกร::12 ม.ค. 56] ยังไม่รับ
17255: ส่งพี่สมพร+คุณปี้+คุณเมธา+ผู้กำกับคิวเดินโชว์ตัวของสาวงามธิดากาชาด56 (ผังการเดินสาวงามค่ะ)[นิติกร::06 ม.ค. 56] ยังไม่รับ
17116: (ร่าง) กรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556[แผนงาน::20 ธ.ค. 55] ยังไม่รับ
16978: ส่งสถานการณ์เอดส์[ควบคุมโรค::04 ธ.ค. 55] ยังไม่รับ
16899: สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกองทุนฯเทศบาลเมืองมุกดาหาร[เทศบาล::23 พ.ย. 55] ยังไม่รับ
16894: เรียนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.,สสอ/รพ.สต.ทุกแห่ง : เบอร์โทร.CONSULTEงานจิตเวช[ยาเสพติด::22 พ.ย. 55] ยังไม่รับ
16844: ไฟล์ประชุมคอตีบ2[ควบคุมโรค::15 พ.ย. 55] ยังไม่รับ