Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26881: แบบประเมิน รพ.สต.มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก[ส่งเสริมสุขภาพ::15 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26879: แบบฟอร์มใบขอย้าย[บุคลากร::06 มี.ค. 61] รับแล้ว
26877: ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกวิชาชีพ ม.เกษตรฯสกลฯ[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] รับแล้ว
26876: ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และกระจายพยาบาล APN[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] รับแล้ว
26874: โอนหน่วยย่อย กพ 61[การเงิน::21 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26872: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1-2 ปี 2561[พัฒนาบุคลากร::15 ก.พ. 61] รับแล้ว
26871: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] รับแล้ว
26870: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] รับแล้ว
26868: แผนปฏิบัติงาน ศคอส.(ศช.อศ. รพ./สสอ.) : ปีงบ ๖๑ ล้อตาม สสจ.มห [ยาเสพติด::07 ก.พ. 61] รับแล้ว
26866: ขอเชิญประชุม spss happinometer 6 กพ 61[พัฒนาบุคลากร::05 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26865: ITAส่งพื้นที่ คู่มือ แบบสำรวจ KPI60 กระทรวง สธ[นิติกร::30 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26864: โอนหน่วยย่อย ม ค 61[การเงิน::24 ม.ค. 61] รับแล้ว
26862: คำสั่งที่ 24/2561 ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26858: คำสั่ง อสม.61[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26853: ขอรายื่อผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเข้าอบรมผู้ช่วย สสอ.[พัฒนาบุคลากร::19 ม.ค. 61] รับแล้ว
26849: แบบสำรวจ EBITปีงบ61 จาก ศปท สธ[นิติกร::15 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26847: เอกสารประกอบการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ 1 ตุลาคม 2560[บุคลากร::11 ม.ค. 61] รับแล้ว
26842: โอนหน่วยย่อย60[การเงิน::22 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26841: ส่งไฟล์หนังสือลาศึกษาต่อ[พัฒนาบุคลากร::20 ธ.ค. 60] ยังไม่รับ
26840: ไฟล ส่งพื้นที่ 19ธค60[นิติกร::19 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26839: usernameและpasswordโปรแกรมNEHIS[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::14 ธ.ค. 60] ยังไม่รับ
26834: โอนหน่วยบย่อย พย 60[การเงิน::24 พ.ย. 60] รับแล้ว
26833: 112561[การเงิน::24 พ.ย. 60] รับแล้ว
26832: ใบแสดงความจำนงขอเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ[บุคลากร::23 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26829: กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสสิทธิ์การยืนยันข้อมูลค่าป่วยการ อสม.[พัฒนาบุคลากร::10 พ.ย. 60] รับแล้ว
26828: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบหนังสือแจ้งคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 61 ค่ะ[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26826: วพยบ.สรรพสิทธิประสงค์ ขอเบิกทุนการศึกษาในโควต้าต่างๆ[พัฒนาบุคลากร::01 พ.ย. 60] รับแล้ว
26824: แบบประเมินจุกแจกอาหารและเครื่องดื่มและส้วมสาธารณะ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::25 ต.ค. 60] รับแล้ว
26823: โอนหน่วยบย่อย ตค 60[การเงิน::24 ต.ค. 60] รับแล้ว
26821: คำชี้แจงเกี่ยวกับ_อสม พร้อมลิงค์แบบฟอร์ม[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26820: คู่มือเกี่ยวกับงาน_อสม สำหรับเจ้าหน้าที่[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26817: แบบฟร์อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ต.ค. 60] รับแล้ว
26813: โอนหน่วยย่อย กย60[การเงิน::25 ก.ย. 60] รับแล้ว
26811: เอกสารประกอบการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ 1 ตุลาคม 2560[บุคลากร::15 ก.ย. 60] รับแล้ว
26808: ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อสม.[พัฒนาบุคลากร::13 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26805: โอนเงิน อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26804: โอนเงิน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26800: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2560[การเงิน::24 ส.ค. 60] รับแล้ว
26789: ส่งไฟลิติดตามผู้ป่วย พอ.สว.เดือน พค.60 ให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26788: แบบลงข้อมูล แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร (ปรับตารางใหม่)[บุคลากร::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26787: แบบลงข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร [บุคลากร::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26782: โอนหน่วยบย่อย กค 60[การเงิน::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26781: แบบสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน[ประกันสุขภาพ::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26779: แบบสำรวจ นวก.สธ/จพ.สธ. จ้างปี 53-58 ที่ยังไม่ได้บรรจุ (จบจากวิทยาลัยสังกัด สบช.)[บุคลากร::20 ก.ค. 60] รับแล้ว
26769: ส่งรายละเอียดการโอนเงินหน่วยย่อย(แก้ไขมิย60)[การเงิน::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26766: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2512-2558[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26765: ฟอร์มขอเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26764: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2559-2560[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26761: โอนเงินหน่วยย่อย มิย 60[การเงิน::23 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26759: รายการสุ่มตัวอย่างข้อมูล OPD IPD สำหรับการ Audit ข้อมูล ตามแบบ สนย[แผนงาน::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26758: โอนเงิน อสม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน_2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26757: โอนเงิน อสม ประจำเดือนเมษายน 2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26752: แนวทาง เกณฑ์คัดคน หน่วยงาน เรื่องเล่าปี60 26 28 มิย60[นิติกร::16 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26750: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26749: ฟอร์มจัดทำแผนหน่วยแพทย์ พอ.สว. (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.ทุกแห่ง)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26748: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26747: แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประเมิน ITA ปี60[นิติกร::09 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26734: แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::05 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26733: เกณพ์คัดเลือกเรื่องเล่า คน หน่วยงาน ปี60 จากเขต10ค่ะ[นิติกร::02 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26732: แบบฟอร์มเบิก O T[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26730: คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26709: โอนหน่วยย่้อย พค 60[การเงิน::25 พ.ค. 60] รับแล้ว
26708: ข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ[แผนงาน::25 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26705: แบบสำรวจบ้านรัฐสวัสดิการ[การเงิน::19 พ.ค. 60] รับแล้ว
26702: คำสั่ง ธรรมาภิบาลและ ITA รวม5คำสั่ง สสจ มุก60[นิติกร::16 พ.ค. 60] รับแล้ว
26701: ส่งแบบ ปย.งานควบคุมภายในเพิ่มเติม[การเงิน::16 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26700: ส่งแบบ ปย.1,ปย.2 เกี่ยวกับงานควบคุมภายในให้ทุกกลุ่มงานในสสจ.,สสอ.,รพช.ทุกแห่งคะ[การเงิน::16 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26696: ส่งไฟล ITA แนวทางตอบ EBITรอบ2[นิติกร::14 พ.ค. 60] รับแล้ว
26695: แผนออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปรับเวลาใหม่ ให้ สสอ.ทุกแห่งค่ะ[พัฒนาบุคลากร::11 พ.ค. 60] รับแล้ว
26694: ขอข้อมูลติดตามผู้ป่วย พอ.สว.ด่วน ภายใน 11 พ.ค.60 [ส่งเสริมสุขภาพ::09 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26693: ขอข้อมูลติดตามผู้ป่วย พอ.สว.ด่วน ภายใน 11 พ.ค.60 [ส่งเสริมสุขภาพ::09 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26692: คู่มือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Audit)[แผนงาน::05 พ.ค. 60] รับแล้ว
26686: กรอบแผนยุทธศาสตร์กระทรวงปี2560-2564[แผนงาน::03 พ.ค. 60] รับแล้ว
26679: รายละเอียดการโอนเงินหน่วยงานย่อย เมษายน 2560[การเงิน::24 เม.ย. 60] รับแล้ว
26677: KPI เขต จังหวัด อำเภอ ประเมินรพ.สต.ติดดาวหมวด 5 ให้สสอ.ทุกแห่ง[พัฒนาบุคลากร::21 เม.ย. 60] รับแล้ว
26675: แจ้งแผนประเมิน รพ.สต.ติดดาว ให้ สสอ.ทุกแห่ง[พัฒนาบุคลากร::19 เม.ย. 60] รับแล้ว
26668: ข้อมูล อสม.ให้ตรวจสอบ[พัฒนาบุคลากร::19 เม.ย. 60] รับแล้ว
26663: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ[บุคลากร::07 เม.ย. 60] รับแล้ว
26662: แบบฟอร์มสำรวจค่าตอบแทน ฉ.11,12[ประกันสุขภาพ::03 เม.ย. 60] รับแล้ว
26659: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว. ณ บ.ด่านมน ฝากให้คุณนวลจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::31 มี.ค. 60] รับแล้ว
26650: แบบฟอร์มแจ้งแผนความต้องการสนับสนุนครุภัณฑ์ส่งสสจ.มห.ภายใน30มีค60[แผนงาน::29 มี.ค. 60] รับแล้ว
26649: แบบฟอร์ม ๒ ข้อมูลการรับบริการ ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค โรคสำคัญที่รักษา[ยาเสพติด::28 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26648: รายละเอียดการโอนเงินหน่วยงานย่อย มีนาคม 2560[การเงิน::28 มี.ค. 60] รับแล้ว
26642: แบบสรุปผลการอบรมอสม[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26641: แผนอบรม อสม.[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26640: คำชี้แจง อบรม อสม.นักจัดการ[พัฒนาบุคลากร::23 มี.ค. 60] รับแล้ว
26639: MOPH ITAสรุป วิเคราะห์งาน[นิติกร::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26638: MOPH ITA คู่มือร้องเรียน22มีค60(วีรญา)[นิติกร::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26636: MOPH ITA ส่งพื้นที่ 22มีค60 เผื่อปรับใช้ค่ะ(วีรญา)[นิติกร::22 มี.ค. 60] รับแล้ว
26634: ตารางแสดงบุคคลต่างด้าว(ทุกสัญชาติ)ใช้บริการ ณ รพ.สต. และแบบสรุปของ สสอ.(มี๒ ชีท)[ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26633: ผลงานตัวชี้วัดตัวที่ ๔ ศชอศ แผ่นที่ ๒ [ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26632: แบบประเมินตัวชี้วัด ศชอศ ปี ๖๐ (รพ ๕ ตัว / สสอ ๑ ตัวคือตัวที่ ๔)[ยาเสพติด::22 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26628: ผลงานข้อมูลการรับบริการสุขภาพประชากร : ตัวชี้วัดที่ ๔ ศชอศ (ศูนย์อาเซียน/ป้าเกษ)[ยาเสพติด::20 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26626: เชิญส่งจนทร่วมศึกษาดูงานบ่อหมักสิ่งปฏิกูล28มีนาคม2560เทศบาลตำบลตองโขบ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::16 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26624: คู่มือและหนังสือนำส่ง functional KPIs ปี2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร[แผนงาน::15 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26623: แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร (ณ กันยายน 2559)[บุคลากร::14 มี.ค. 60] รับแล้ว
26622: หนังสือเชิญดูงานส่งอบตนากอก[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::10 มี.ค. 60] รับแล้ว
26619: ส่งไฟล MOPH ITAให้พื้นที่คร่า วีรญา 7มีค60[นิติกร::07 มี.ค. 60] รับแล้ว
26616: ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรบำบัดยาเสพติดMatrix Program[ควบคุมโรค::02 มี.ค. 60] ยังไม่รับ
26614: หนังสือราชการอบรมพัฒนาระบบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 9 มีค60 ณ สสจ มห๑ป้าเกษ [ยาเสพติด::01 มี.ค. 60] รับแล้ว