Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26939: ไฟล์ อสม.ที่ต้องดำเนินการภายใน ก.ค.-เอกสารประกอบ[พัฒนาบุคลากร::10 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26935: ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.เพื่อแก้ไขเข้าสู่่e-payment ก.ค.61[พัฒนาบุคลากร::27 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26934: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2561 ให้น้องต้นไม้ รพ.มุกดาหารครับ[สสอ.เมือง::26 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26933: โอนหน่วยย่อย มิย 61[การเงิน::26 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26931: แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูล อสม.ในเวปกรมบัญชีกลางรองรับจ่ายแบบe-payment[พัฒนาบุคลากร::18 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26926: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเบิกวัคซีนเดือนมิถุนายน2561 ให้เภสัชแก้วครับ[สสอ.เมือง::31 พ.ค. 61] รับแล้ว
26919: การวางระบบควบคุมภายใน[การเงิน::23 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26916: รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมนักกายภาพบำบัดชุมชนคลินิคหมอครอบครัว ปี 2561[พัฒนาบุคลากร::16 พ.ค. 61] รับแล้ว
26914: แบบประเมินactivecommunity[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26913: แนวทางรายงานข้อมูลดำเนินงานตัวชี้วัด Happinometer [พัฒนาบุคลากร::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26911: อบรม ผบก รุ่น 32 ผบต รุ่น 28[พัฒนาบุคลากร::08 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26909: แบบฟอร์มเอกสารรายงาน ตก.3 ตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 61[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26908: ไฟล์เอกสารเดิมรับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 61 มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26907: แบบร่างทำ PPT ตรวจราชการรอบ2มุกดาหาร[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26906: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการสรุปรวมประเด็นตรวจราชการ[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26905: แบบฟอร์มจัดทำเอกสารตรวจราชการรายตัวชี้วัด[แผนงาน::04 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26904: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม2561 ให้เภสัชแแก้วครับ[สสอ.เมือง::04 พ.ค. 61] รับแล้ว
26903: สสอ.เมืองมุกดาหาร ส่งเป้าหมายให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2561 ครับ[สสอ.เมือง::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26896: ประชาสัมพันํ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่3/2561[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26895: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26894: ขอความร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26893: ส่งเบิกยา0361[สสอ.เมือง::03 เม.ย. 61] รับแล้ว
26892: เบิกวัสดุ0361[สสอ.เมือง::03 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26891: อำเภอเมืองส่งเบิกวัคซีนเดือนเมษายน 2561[สสอ.เมือง::26 มี.ค. 61] รับแล้ว
26890: ITA แนวคำตอบ ITA( EBIT) สสจ มุกดาหารปี2560 ใช้ตอบส่ง ศปท สธ [นิติกร::26 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26888: เกณฑ์ห้องคลอดมาตรฐาน[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26887: เกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ของ รพท./รพช.[ส่งเสริมสุขภาพ::25 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26885: ITAแบบฟอร์ม ส่ง ศปท สธ สำหรับ สสจ รพท รพช สสอ[นิติกร::23 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26882: แบบประเมิน รพท. รพช. มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก[ส่งเสริมสุขภาพ::15 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26877: ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกวิชาชีพ ม.เกษตรฯสกลฯ[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26876: ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และกระจายพยาบาล APN[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26875: ปชส.หลักสูตรการพัฒนาศักยภพาทางการบริหารสำหรับหัวหน้าพยาบาล[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26872: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1-2 ปี 2561[พัฒนาบุคลากร::15 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26871: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26870: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] รับแล้ว
26868: แผนปฏิบัติงาน ศคอส.(ศช.อศ. รพ./สสอ.) : ปีงบ ๖๑ ล้อตาม สสจ.มห [ยาเสพติด::07 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26867: hpvรอบ2[สสอ.เมือง::05 ก.พ. 61] รับแล้ว
26866: ขอเชิญประชุม spss happinometer 6 กพ 61[พัฒนาบุคลากร::05 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26865: ITAส่งพื้นที่ คู่มือ แบบสำรวจ KPI60 กระทรวง สธ[นิติกร::30 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26862: คำสั่งที่ 24/2561 ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26859: คำสั่ง อสม.61[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26849: แบบสำรวจ EBITปีงบ61 จาก ศปท สธ[นิติกร::15 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26846: ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลแพทย์ในเขตสุขภาพ[พัฒนาบุคลากร::09 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26844: vaccine012561[สสอ.เมือง::03 ม.ค. 61] รับแล้ว
26840: ไฟล ส่งพื้นที่ 19ธค60[นิติกร::19 ธ.ค. 60] ยังไม่รับ
26839: usernameและpasswordโปรแกรมNEHIS[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::14 ธ.ค. 60] ยังไม่รับ
26838: vaccine 122560[สสอ.เมือง::04 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26834: โอนหน่วยบย่อย พย 60[การเงิน::24 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26833: 112561[การเงิน::24 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26829: กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสสิทธิ์การยืนยันข้อมูลค่าป่วยการ อสม.[พัฒนาบุคลากร::10 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26828: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบหนังสือแจ้งคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 61 ค่ะ[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26826: วพยบ.สรรพสิทธิประสงค์ ขอเบิกทุนการศึกษาในโควต้าต่างๆ[พัฒนาบุคลากร::01 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26825: เบิกวัคซีน อำเภอเมือง ฝากให้ รพ.มุกดาหาร คะ[สสอ.เมือง::30 ต.ค. 60] รับแล้ว
26824: แบบประเมินจุกแจกอาหารและเครื่องดื่มและส้วมสาธารณะ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::25 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26821: คำชี้แจงเกี่ยวกับ_อสม พร้อมลิงค์แบบฟอร์ม[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] รับแล้ว
26820: คู่มือเกี่ยวกับงาน_อสม สำหรับเจ้าหน้าที่[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] รับแล้ว
26817: แบบฟร์อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26814: vaccine 102560[สสอ.เมือง::27 ก.ย. 60] รับแล้ว
26812: รายชื่อ อสม.เพื่อตรวจสอบก่อนออกคำสั่งปี61[พัฒนาบุคลากร::17 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26805: โอนเงิน อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26804: โอนเงิน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] ยังไม่รับ
26802: vaccines0869[สสอ.เมือง::07 ก.ย. 60] รับแล้ว
26793: vaccines0860[สสอ.เมือง::03 ส.ค. 60] รับแล้ว
26788: แบบลงข้อมูล แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร (ปรับตารางใหม่)[บุคลากร::01 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26787: แบบลงข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร [บุคลากร::01 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26781: แบบสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน[ประกันสุขภาพ::24 ก.ค. 60] ยังไม่รับ
26773: vaccineHPV[สสอ.เมือง::07 ก.ค. 60] รับแล้ว
26772: ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศReferLink[แผนงาน::03 ก.ค. 60] ยังไม่รับ
26771: vaccine0760[สสอ.เมือง::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26766: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2512-2558[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26765: ฟอร์มขอเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26764: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2559-2560[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26760: vaccinestudent60new[สสอ.เมือง::23 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26759: รายการสุ่มตัวอย่างข้อมูล OPD IPD สำหรับการ Audit ข้อมูล ตามแบบ สนย[แผนงาน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26758: โอนเงิน อสม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน_2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26757: โอนเงิน อสม ประจำเดือนเมษายน 2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26756: หนังสือราชการอบรมอังกฤษที่ จอุบล (๑๕สค-๘กย.๖๐) จาก ป้าเกษ ศช.อศ.[ยาเสพติด::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26755: หนังสือราชการเชิฐอบรมอังกฤษ วพส. จ.อุบล (๑๕ สค-๘กย.๖๐) จากป้าเกษ ศช.อศ.[ยาเสพติด::19 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26752: แนวทาง เกณฑ์คัดคน หน่วยงาน เรื่องเล่าปี60 26 28 มิย60[นิติกร::16 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26751: vaccinestudent60[สสอ.เมือง::15 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26750: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26749: ฟอร์มจัดทำแผนหน่วยแพทย์ พอ.สว. (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.ทุกแห่ง)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26748: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26747: แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประเมิน ITA ปี60[นิติกร::09 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26734: แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::05 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26733: เกณพ์คัดเลือกเรื่องเล่า คน หน่วยงาน ปี60 จากเขต10ค่ะ[นิติกร::02 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26727: vaccine0660[สสอ.เมือง::01 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26710: หนังสือเชิญอบรมภาษาอังกฤษ รพท รพช ทุกแห่ง (โปรดส่งชื่อด่วนด้วยค่ะ)[ยาเสพติด::26 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26708: ข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ[แผนงาน::25 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26702: คำสั่ง ธรรมาภิบาลและ ITA รวม5คำสั่ง สสจ มุก60[นิติกร::16 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26701: ส่งแบบ ปย.งานควบคุมภายในเพิ่มเติม[การเงิน::16 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26700: ส่งแบบ ปย.1,ปย.2 เกี่ยวกับงานควบคุมภายในให้ทุกกลุ่มงานในสสจ.,สสอ.,รพช.ทุกแห่งคะ[การเงิน::16 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26696: ส่งไฟล ITA แนวทางตอบ EBITรอบ2[นิติกร::14 พ.ค. 60] ยังไม่รับ
26694: ขอข้อมูลติดตามผู้ป่วย พอ.สว.ด่วน ภายใน 11 พ.ค.60 [ส่งเสริมสุขภาพ::09 พ.ค. 60] ยังไม่รับ