Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
 
 
user:
pwd:
 
 
ข้อมูลในตู้เอกสาร
|| ถ้าต้องการรับข้อมูลกรุณาเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือก่อน ||
26941: วารสาร smart BIZ by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26940: วารสาร smart life by อย.[คุ้มครองผู้บริโภค::11 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26939: ไฟล์ อสม.ที่ต้องดำเนินการภายใน ก.ค.-เอกสารประกอบ[พัฒนาบุคลากร::10 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26938: ประชาสัมพันธ์กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก[คุ้มครองผู้บริโภค::06 ก.ค. 61] ยังไม่รับ
26936: ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561(ม.นเรศวร)[คุ้มครองผู้บริโภค::29 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26935: ส่งไฟล์ข้อมูล อสม.เพื่อแก้ไขเข้าสู่่e-payment ก.ค.61[พัฒนาบุคลากร::27 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26933: โอนหน่วยย่อย มิย 61[การเงิน::26 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26932: แบบฟอร์มสำรวจความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสสอคำชะอี (คุณชัยรัตน์)[พัสดุ::20 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26931: แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูล อสม.ในเวปกรมบัญชีกลางรองรับจ่ายแบบe-payment[พัฒนาบุคลากร::18 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26930: สสอ.คำชะอีส่งรง.ผลประเมินตลาดประชารัฐ เดือนมิ.ย.61[สสอ.คำชะอี::15 มิ.ย. 61] ยังไม่รับ
26928: แบบฟอร์มสำรวจความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการรพสตหนองหญ้าหล้อง(คุณชัยรัตน์สสอคำช[พัสดุ::07 มิ.ย. 61] รับแล้ว
26921: โอนหน่วยย่อย พฤษภาคม 2561[การเงิน::25 พ.ค. 61] รับแล้ว
26919: การวางระบบควบคุมภายใน[การเงิน::23 พ.ค. 61] รับแล้ว
26914: แบบประเมินactivecommunity[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::15 พ.ค. 61] รับแล้ว
26913: แนวทางรายงานข้อมูลดำเนินงานตัวชี้วัด Happinometer [พัฒนาบุคลากร::15 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26911: อบรม ผบก รุ่น 32 ผบต รุ่น 28[พัฒนาบุคลากร::08 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26902: รายงานขยะ 3Rs เดือนเมษายน 2561 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26901: ประกาศ อย. ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ยี่ห้อลีน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์[คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] ยังไม่รับ
26900: ส่งผลการดำเนินงานอาชีวอนามัย ปี 2561[สสอ.คำชะอี::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26899: ประกาศ อย. เรื่องเครื่องสำอาง ยี่ห้อเมจิสกิน [คุ้มครองผู้บริโภค::03 พ.ค. 61] รับแล้ว
26896: ประชาสัมพันํ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติครั้งที่3/2561[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26895: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26894: ขอความร่วมมือเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น[ส่งเสริมสุขภาพ::09 เม.ย. 61] ยังไม่รับ
26890: ITA แนวคำตอบ ITA( EBIT) สสจ มุกดาหารปี2560 ใช้ตอบส่ง ศปท สธ [นิติกร::26 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26885: ITAแบบฟอร์ม ส่ง ศปท สธ สำหรับ สสจ รพท รพช สสอ[นิติกร::23 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26884: โอนหน่วยย่อย มีค 2561[การเงิน::23 มี.ค. 61] รับแล้ว
26883: ไฟล์เกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ใน รพ.สต.[ส่งเสริมสุขภาพ::22 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26881: แบบประเมิน รพ.สต.มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก[ส่งเสริมสุขภาพ::15 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26879: แบบฟอร์มใบขอย้าย[บุคลากร::06 มี.ค. 61] รับแล้ว
26877: ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกวิชาชีพ ม.เกษตรฯสกลฯ[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26876: ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการใช้และกระจายพยาบาล APN[พัฒนาบุคลากร::05 มี.ค. 61] ยังไม่รับ
26874: โอนหน่วยย่อย กพ 61[การเงิน::21 ก.พ. 61] รับแล้ว
26872: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1-2 ปี 2561[พัฒนาบุคลากร::15 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26871: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26870: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผบก.และ ผบต.[พัฒนาบุคลากร::14 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26868: แผนปฏิบัติงาน ศคอส.(ศช.อศ. รพ./สสอ.) : ปีงบ ๖๑ ล้อตาม สสจ.มห [ยาเสพติด::07 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26866: ขอเชิญประชุม spss happinometer 6 กพ 61[พัฒนาบุคลากร::05 ก.พ. 61] ยังไม่รับ
26865: ITAส่งพื้นที่ คู่มือ แบบสำรวจ KPI60 กระทรวง สธ[นิติกร::30 ม.ค. 61] รับแล้ว
26864: โอนหน่วยย่อย ม ค 61[การเงิน::24 ม.ค. 61] รับแล้ว
26863: รายงานขยะ 3Rs เดือนธันวาคม 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::24 ม.ค. 61] ยังไม่รับ
26862: คำสั่งที่ 24/2561 ให้ อสม.ได้รับเงินค่าป่วยการ[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26855: คำสั่ง อสม.61[พัฒนาบุคลากร::22 ม.ค. 61] รับแล้ว
26853: ขอรายื่อผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเข้าอบรมผู้ช่วย สสอ.[พัฒนาบุคลากร::19 ม.ค. 61] รับแล้ว
26849: แบบสำรวจ EBITปีงบ61 จาก ศปท สธ[นิติกร::15 ม.ค. 61] รับแล้ว
26848: ส่งไฟล์ให้เหล่าสร้างถ่อ[สสอ.คำชะอี::15 ม.ค. 61] รับแล้ว
26847: เอกสารประกอบการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ 1 ตุลาคม 2560[บุคลากร::11 ม.ค. 61] รับแล้ว
26842: โอนหน่วยย่อย60[การเงิน::22 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26840: ไฟล ส่งพื้นที่ 19ธค60[นิติกร::19 ธ.ค. 60] ยังไม่รับ
26839: usernameและpasswordโปรแกรมNEHIS[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::14 ธ.ค. 60] รับแล้ว
26834: โอนหน่วยบย่อย พย 60[การเงิน::24 พ.ย. 60] รับแล้ว
26833: 112561[การเงิน::24 พ.ย. 60] รับแล้ว
26832: ใบแสดงความจำนงขอเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ[บุคลากร::23 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26830: รายงานขยะ 3Rs เดือนตุลาคม 2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::16 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26829: กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสสิทธิ์การยืนยันข้อมูลค่าป่วยการ อสม.[พัฒนาบุคลากร::10 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26828: สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบหนังสือแจ้งคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 61 ค่ะ[พัฒนาบุคลากร::07 พ.ย. 60] ยังไม่รับ
26826: วพยบ.สรรพสิทธิประสงค์ ขอเบิกทุนการศึกษาในโควต้าต่างๆ[พัฒนาบุคลากร::01 พ.ย. 60] รับแล้ว
26824: แบบประเมินจุกแจกอาหารและเครื่องดื่มและส้วมสาธารณะ[โภชนาการและสิ่งแวดล้อม::25 ต.ค. 60] รับแล้ว
26823: โอนหน่วยบย่อย ตค 60[การเงิน::24 ต.ค. 60] รับแล้ว
26821: คำชี้แจงเกี่ยวกับ_อสม พร้อมลิงค์แบบฟอร์ม[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26820: คู่มือเกี่ยวกับงาน_อสม สำหรับเจ้าหน้าที่[พัฒนาบุคลากร::17 ต.ค. 60] ยังไม่รับ
26817: แบบฟร์อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแกนนำจิตอาสาฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::09 ต.ค. 60] รับแล้ว
26813: โอนหน่วยย่อย กย60[การเงิน::25 ก.ย. 60] รับแล้ว
26811: เอกสารประกอบการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พกส. ณ 1 ตุลาคม 2560[บุคลากร::15 ก.ย. 60] รับแล้ว
26805: โอนเงิน อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] รับแล้ว
26804: โอนเงิน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560[การเงิน::09 ก.ย. 60] รับแล้ว
26800: โอนหน่วยย่อย สิงหาคม 2560[การเงิน::24 ส.ค. 60] รับแล้ว
26798: ส่งแนวทางเตรียมจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.บ้านกกไฮ ฝากให้คุณแจ่มจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::17 ส.ค. 60] รับแล้ว
26796: เชิญประชุมสุขภาพจิตเด็ก[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::09 ส.ค. 60] รับแล้ว
26795: เชิญประชุมสุขภาพจิตเด็ก[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::09 ส.ค. 60] รับแล้ว
26792: รายงานขยะ 3Rs เดือนกรกฎาคม2560 ตามไฟล์แนบ[สสอ.คำชะอี::02 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26790: ส่งคำกล่าวเปิด-รายงาน พอ.สว. บ้านบาก ฝากให้คุณแจ่มจันทร์[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26789: ส่งไฟลิติดตามผู้ป่วย พอ.สว.เดือน พค.60 ให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.[ส่งเสริมสุขภาพ::01 ส.ค. 60] รับแล้ว
26788: แบบลงข้อมูล แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร (ปรับตารางใหม่)[บุคลากร::01 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26787: แบบลงข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร [บุคลากร::01 ส.ค. 60] ยังไม่รับ
26785: รายงานขายทอดตลาด[พัสดุ::25 ก.ค. 60] รับแล้ว
26784: แจ้งเลื่อนประกวดองค์กร อสม[พัฒนาบุคลากร::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26783: แจ้งประกวดองค์กร อสม[พัฒนาบุคลากร::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26782: โอนหน่วยบย่อย กค 60[การเงิน::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26781: แบบสรุปการจ่ายเงินค่าตอบแทน[ประกันสุขภาพ::24 ก.ค. 60] รับแล้ว
26779: แบบสำรวจ นวก.สธ/จพ.สธ. จ้างปี 53-58 ที่ยังไม่ได้บรรจุ (จบจากวิทยาลัยสังกัด สบช.)[บุคลากร::20 ก.ค. 60] รับแล้ว
26774: การประกวดองค์ อสม.ดีเด่นระดับเขต[พัฒนาบุคลากร::07 ก.ค. 60] รับแล้ว
26769: ส่งรายละเอียดการโอนเงินหน่วยย่อย(แก้ไขมิย60)[การเงิน::03 ก.ค. 60] รับแล้ว
26766: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2512-2558[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26765: ฟอร์มขอเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26764: รายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว. ปี 2559-2560[ส่งเสริมสุขภาพ::26 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26761: โอนเงินหน่วยย่อย มิย 60[การเงิน::23 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26759: รายการสุ่มตัวอย่างข้อมูล OPD IPD สำหรับการ Audit ข้อมูล ตามแบบ สนย[แผนงาน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26758: โอนเงิน อสม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน_2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26757: โอนเงิน อสม ประจำเดือนเมษายน 2560[การเงิน::19 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26752: แนวทาง เกณฑ์คัดคน หน่วยงาน เรื่องเล่าปี60 26 28 มิย60[นิติกร::16 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26750: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26749: ฟอร์มจัดทำแผนหน่วยแพทย์ พอ.สว. (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.ทุกแห่ง)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26748: จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี2561 (ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ใน สสอ.)[ส่งเสริมสุขภาพ::12 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26747: แบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประเมิน ITA ปี60[นิติกร::09 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26735: ขยะสสอคำชะอี[สสอ.คำชะอี::06 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26734: แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด[ควบคุมโรคไม่ติดต่อ::05 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26733: เกณพ์คัดเลือกเรื่องเล่า คน หน่วยงาน ปี60 จากเขต10ค่ะ[นิติกร::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26732: แบบฟอร์มเบิก O T[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว
26731: ส่งรายงานขยะมูลฝอย 3Rs เดือนพค 2560 เฉพาะเดือนพคไม่สะสม[สสอ.คำชะอี::02 มิ.ย. 60] ยังไม่รับ
26730: คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน[การเงิน::02 มิ.ย. 60] รับแล้ว