ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กรกฏาคม 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ2-6กค61 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม.
คลิกดูรายละเอียด 9» หารือภารกิจผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 10» สัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบพนักงานราชการ ห้อง 2 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.ห้อง3ชั้น4 สสจ.มห.
03
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ2-6กค61 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม.
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.อุบลราชธานี รับใบประกาศเกียรติคุณประกาศความโปร่งใสฯ ณ รพ.50 พรรษาฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ณ ห้อง1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 15» ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท สหเรือง จำกัด
คลิกดูรายละเอียด 15» ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท สหเรือง จำกัด
04
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ2-6กค61 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม.
คลิกดูรายละเอียด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 8» กล่าวรายงาน พอ.สว.เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง อ.นิคมคำสร้อย
คลิกดูรายละเอียด 10» ร่วมกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
05
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจประเมิน 5 ส
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ2-6กค61 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม.
คลิกดูรายละเอียด 5:30» กิจกรรมปั่นจักรยาน 6*4
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดกิจกรรม 5 ส ณ ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» กล่าวรายงาน กิจกรรม 5 ส ณ ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
06
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจประเมิน 5 ส
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ2-6กค61 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม.
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ กองร้อย อส.จ.
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.หนองสูง / รพ.สต.บ้านงิ้ว
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.หนองสูง / รพ.สต.บ้านงิ้ว
คลิกดูรายละเอียด 9» หารือภารกิจผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.มห.
10
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.คำชะอี/รพ.สต.โนนสังข์ศรี
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
11
คลิกดูรายละเอียด ร่วมตรวจราชการ/นิเทศงานการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี 11-13มิย61 รพ.กันทรลักษณ์ จ.ศร
คลิกดูรายละเอียด 8» พิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์ฯ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
คลิกดูรายละเอียด 9» ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนำเสนอผลงานวิจัย
คลิกดูรายละเอียด 9» ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนำเสนอผลงานวิจัย
12
คลิกดูรายละเอียด ร่วมตรวจราชการ/นิเทศงานการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี 11-13มิย61 รพ.กันทรลักษณ์ จ.ศร
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย รร.มิราเคิล กทม.
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 12-13กค61 ณ รพ.แม่สอด จ.ตาก(เมืองศูนย์กลางในASEAN)
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเปรียบเทียบ ณ ห้องประชุมสนง.โยธาธิการและผังเมือง ชั้น 2 ศาลากลางฯ
13
คลิกดูรายละเอียด ร่วมตรวจราชการ/นิเทศงานการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี 11-13มิย61 รพ.กันทรลักษณ์ จ.ศร
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 12-13กค61 ณ รพ.แม่สอด จ.ตาก(เมืองศูนย์กลางในASEAN)
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมวิชาการ(คุณธรรมนำจิตอาสาฯ)ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
14
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
15
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
16
คลิกดูรายละเอียด ประธานการประชุม TICA โรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน ณ สปป.ลาว
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 13-16 กค 61 TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี
17
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.ดงหลวง/รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนา
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำแผน พอ.สว. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำแผน พอ.สว. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำแผน พอ.สว. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางฯ
18
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว. ณ ศาลเจ้าปู่นามวงศ์ บ้านดาวเรือง ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด 9» กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สสจ.ระนอง ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานเปิดอบรมควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ณ ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
19
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 8» ไปราชการ จ.อุบลฯ (ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สวท.อุบลฯ)
20
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด ลากิจส่วนตัว
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.หว้านใหญ่/รพ.สต.บ้านดอน
คลิกดูรายละเอียด 9» หารือภารกิจผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.มห.
24
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.ดอนตาล/รพ.สต.โพธิ์ไทร
คลิกดูรายละเอียด 9» กบห.ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
25
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.เมืองฯ/รพ.สต.โนนตูม
26
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ อ.นิคมคำสร้อย/รพ.สต.หนองหลี่
27
วันอาสาฬหบูชา
28
29
30
วันหยุดชดเชย
31
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.