ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ธันวาคม 2018
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
กุมภาพันธ์ 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

มกราคม 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
    01
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
02
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมเลขาฯ พชอ@ห้อง7สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 10» พิจารณาค่าตอบแทนฯ(ฉ.12)@ห้อง1สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» กวป.ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
03
04
05
06
07
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ@ห้อง1 สสจ.มห.
08
09
10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ ณ ห้อง 6 ชั้น2 ตึกใหม่ สสจ.มห.
11
12
13
14
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.นครสวรรค์(สป.สัญจร)14-15มค62
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.นครสวรรค์(สป.สัญจร)14-15มค62
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมควบคุมภายใน@ห้อง3ชั้น4สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.รับเด้กเป็นบุตรบุญธรรม@ห้องภูสระดอกบัวชั้น4ศาลากลางฯ
15
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.นครสวรรค์(สป.สัญจร)14-15มค62
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.นครสวรรค์(สป.สัญจร)14-15มค62
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการกรมควบคุมโรค 15-17มค62
16
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการกรมควบคุมโรค 15-17มค62
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 16-17 มค 62 @
คลิกดูรายละเอียด 11» ออกนิเทศ อ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด 11» ออกนิเทศ อ.ดงหลวง
17
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการกรมควบคุมโรค 15-17มค62
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 16-17 มค 62 @
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประธานการประชุม คกก.พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบข้อมูล@ห้อง1ชั้น1อาคารเก่า
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุม คกก.จัดหาคอมพิวเตอร์ @ห้อง1สสจ.(อาคารเก่า)
18
คลิกดูรายละเอียด เยี่ยมค่ายยาเสพติด ณ กองร้อย อส.จ.มห.ที่ 1
คลิกดูรายละเอียด 8» วางพานพุ่มดอกไม้สดวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร@ห้องแก้วมุกดา(ชุดปกติขาวไม่สวมหมวก
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุม คกก.ควบคุมภายในระดับจังหวัด@ห้อง202ศาลากลางฯ(หลังเดิม)
19
20
21
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว.@รร.หนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดงานโครงการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมภาคสนามฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนฯ(ฉ.12)@ห้องประชุม1 สสจ.มห.
22
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ@ห้องประชุม สนง.พมจ.ชั้น2ศาลากลางฯ
23
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม คกก.พ.เทศบาลฯ@ห้องประชุม สนง.คลังจังหวัดฯ
24
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
25
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-27 มค 62รับเสด็จฯโครงการ TB BE NUMBER ONE@เดอะมอลล์บางกะปิ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม คกก.พ.ส่วนตำบลฯ@ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลางฯ
26
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-27 มค 62รับเสด็จฯโครงการ TB BE NUMBER ONE@เดอะมอลล์บางกะปิ
27
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-27 มค 62รับเสด็จฯโครงการ TB BE NUMBER ONE@เดอะมอลล์บางกะปิ
28
29
30
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กรมการจังหวัด ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลาง
31