ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2019
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
พฤศจิกายน 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
    01
02
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กบห.@ห้อง 241
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.@ห้อง 241
03
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดการประชุม คกก.มาลาเรีย ห้อง 241 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 @ห้องแก้วกินรี ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน CHRO@ห้อง231 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุม คกก.พิจารณาเงินบำรุงคลีนิคบริการฯ @ห้อง121 สสจ.มห.
04
05
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการแขวงคำม่วน สปป.ลาว
09
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการแขวงคำม่วน สปป.ลาว
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ สป. ประชุมบริหารจัดการเขตสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม MOU คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์(คปภ.)@รร.แกรนด์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ออกพื้นที่ สสอ.หนองสูง(+NCD)
10
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการแขวงคำม่วน สปป.ลาว
11
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการแขวงคำม่วน สปป.ลาว
คลิกดูรายละเอียด 8» ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือ@ท่าเทียบเรือฯ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท
12
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการแขวงคำม่วน สปป.ลาว
13
คลิกดูรายละเอียด 6:30» พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห
คลิกดูรายละเอียด 7:30» พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายบังคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม
คลิกดูรายละเอียด 18:30» พิธีจุดเทียนถวายพระพรวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
14
15
คลิกดูรายละเอียด 7» ร่วมพิธีงานวางศิลาฤกษ์อาคารส่งเสริมสุขภาพฯ รพ.นิคมฯ
16
17
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม คกก.ศปถ.@ชั้น3 ศาลากลางฯ
18
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว.@รร.บ้านงิ้ว อ.หนองสูง
19
20
21
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมชี้แจงเหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปี2563@
คลิกดูรายละเอียด 10» กล่าวรายงานโครงการรณรงค์คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่าฯ@หอประชุม อ.ดงหลวง
22
23
วันปิยะมหาราช
คลิกดูรายละเอียด 6:30» พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมห
คลิกดูรายละเอียด 7:30» พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายบังคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม
คลิกดูรายละเอียด 18:30» พิธีจุดเทียนถวายพระพรวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
24
25
26
27
28
29
30
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กรมการจังหวัด ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
31