ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มกราคม 2020
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
มีนาคม 2020
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กุมภาพันธ์ 2020

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ. : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
            01
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
02
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด 14» ร่วมพิธีบุญข้าวยาคู@วัดป่าศิลาวิเวก
คลิกดูรายละเอียด 14» ร่วมงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสาริกธาตุ@;yfxjkLb]k;bg;d
03
คลิกดูรายละเอียด ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย@จ.สกลนคร
คลิกดูรายละเอียด ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย@จ.สกลนคร
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด 7» ร่วมพิธีบุญข้าวยาคูบูชาพระบรมสารีริกธาตุ@วัดป่าศิลาวิเวก
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด@ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้า
คลิกดูรายละเอียด 19» ร่วมพิธีบุญข้าวยาคูบูชาพระบรมสารีริกธาตุ@วัดป่าศิลาวิเวก
04
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด 7» ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวยาคู/อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ@วัดป่าศิลาวิเวก
คลิกดูรายละเอียด 8» ร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย@รร.แกรนด์ฯ
05
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่ประกวดคัดเลือกกำนัน/ผญบ.@อ.หนองสูง/เมืองฯ
คลิกดูรายละเอียด 8» ร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย@รร.แกรนด์ฯ
06
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่ประกวดคัดเลือกกำนัน/ผญบ.@อ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด 9» กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาเด็กปฐมวัย@รร.แกรนด์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมสรุปผลการจัดงานกีฬาแก่หน่วยย่อย
07
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมงานแพทย์แผนไทย@กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงฯ
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมงานแพทย์แผนไทย@กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาเด็กปฐมวัย@รร.แกรนด์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 11:30» งานมอบธงมหกรรมแพทย์แผนไทย@รร.แกรนด์ฯ
08
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ TO BE NUMBER ONE เดอะมอลล์ บางกะปิ
09
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ TO BE NUMBER ONE เดอะมอลล์ บางกะปิ
10
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
11
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่ตาเปอะ/นาโสก
คลิกดูรายละเอียด 18» ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ@สนามกีฬากลาง
12
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจเยี่ยม สอน.นาโสก/ตาเปอะฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมคณะทำงานอาเซียน@ห้อง111
13
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด รับการตรวจเยี่ยม สอน.นาโสก/ตาเปอะฯ
14
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ลาป่วย
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร @ห้อง 111
คลิกดูรายละเอียด 15» ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน@แก่งกะเบาชั้น3ศาลากลางฯ
15
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
16
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
17
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนสถานศึกษาพอเพียง@รร.บ้านโคกกลาง/เหล่าน้อย/หนองแวง/โคกหินกอง
18
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนสถานศึกษาพอเพียง@รร.บ้านคำพี้/บ้านภู/พลังราษฎร์/เป้าป่าแสด/
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรค NCDห้อง 111
19
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน รพ.นิคมฯ
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงานผสมผสาน อ.หว้านใหญ่/อ.ดงหลวง
20
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงานผสมผสาน อ.ดอนตาล/อ.คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว.@รร.เหล่าประชาอุทิศ ม.2บ้านเหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดมุกดาหาร@ห้องประชุมสหกรณ์ชั้น5 ศาลา
21
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด@อิมแพ็ค เมืองทองฯ
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.นิคมฯ
22
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยมค่ายยาเสพติด@กองร้อย อส.จ.ที่1
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
23
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยมค่ายยาเสพติด@กองร้อย อส.จ.ที่1
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
24
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุม คกก.เขตฯ@รพ.50พรรษา จ.อุบล
13:30» ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ@ห้อง241
25
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด ออกตลาด รณรงค์ลดถุงพลาสติค@ตลาดเทศบาล2/1/พรเพชร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมราชทัณฑ์ปันสุข@ห้อง241
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม ก.อบต.@ห้องดอกช้างน้าวชั้น2ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โรคติดต่อ@ห้อง111
คลิกดูรายละเอียด 18» สภากาแฟ@โรงแรมระเบียงแก้วมุกดา
26
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
คลิกดูรายละเอียด 10:30» ประชุม ก.ท.จ.@ห้องประชุมท้องถิ่นฯ
27
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
28
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม
29
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ อบรม นบส.รุ่นที่ 36 @วิทยาลัยฯ นครปฐม