ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
พฤษภาคม 2018
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

เมษายน 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ รพ.50พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลฯ พัฒนาระบบสารสนเทศฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานเปิดอบรม TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมหารือกิจกรรม36ปีการสาธารณสุขมุกดาหารสืบสานประเพณีไทยฯ ณ ห้อง1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.
03
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการ EOC กทม.3-4 เมย.61
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประธานการประชุม คกก.พัฒนางานวิจัย(HRD) ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธารการประชุม คกก.บริหารงานบริการผู้ประกันตน ณ ห้อง 5 ชั้น 3 สสจ.มห.
04
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการ EOC กทม.3-4 เมย.61
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน อ.ดอนตาล
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักสร้างสุข(CEEO) ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุม ผช.สาธารณสุขอำเภอ/บรรยาย พชอ. ห้อง 6 ชั้น 2 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ร่วมพิธีเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ โดย รมต.ว่าการกระทรวงแรงงาน ณศูนย์แรกรับฯถ.มุก
05
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน อ.ดอนตาล
9:30» เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม คกก.ความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุมการพัฒนาข้อมูล NCDs ณ ห้อง3 ชั้น 4 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 15» ประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อ.เมืองฯ ณ รพ.สต.กุดโง้ง
06
วันหยุดราชการ(วันจักรี)
คลิกดูรายละเอียด 8» ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลาก
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ กทม. โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ รร.มิราเคิล
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
10
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ กทม. โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ รร.มิราเคิล
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ออกเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์/รพ.สต.ในเขตอำเภอหนองสูง,คำชะอี,รพ.หว้านใหญ่
11
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด 6» ร่วมจัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สถานีวิทยุฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม สืบสานประเพณีไทยฯ ณ ห้อง 3 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9» ร่วมประชุมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม สืบสานประเพณีไทยฯ ณ ห้อง 3 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 10:30» ร่วมเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าแขวงการทางมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 11» ออกเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์เขตอำเภอดอนตาล
12
วันหยุดราชการ(เทศกาลสงกรานต์)
13
วันหยุดราชการ(เทศกาลสงกรานต์)
14
15
16
วันหยุดราชการ(เทศกาลสงกรานต์)
17
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 17-19 เมย.61 กทม.
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมคกก.บริหารความเสี่ยงฯ/ควบคุมภายใน ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
18
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 17-19 เมย.61 กทม.
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ สสจ.18-20 เมย.61 จ.กระบี่
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ สสจ.18-21 เมย.61 จ.กระบี่
19
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 17-19 เมย.61 กทม.
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ สสจ.18-20 เมย.61 จ.กระบี่
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ สสจ.18-21 เมย.61 จ.กระบี่
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 8» กล่าวรายงาน พอ.สว.
20
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ สสจ.18-20 เมย.61 จ.กระบี่
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการของ สสจ.18-21 เมย.61 จ.กระบี่
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 22-25เมย61 แนวทางการสอบทานด้านพัสดุ/การเงินการคลัง จ.ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด 11» รับตรวจราชการแบบบูรณาการ(สำนักนายกรัฐมนตรี) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลาก
คลิกดูรายละเอียด 11» รับตรวจราชการแบบบูรณาการ(สำนักนายกรัฐมนตรี) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลาก
24
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 22-25เมย61 แนวทางการสอบทานด้านพัสดุ/การเงินการคลัง จ.ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนชมรม อสม. ณ ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9» วิทยากรบรรยายประชุมขับเคลื่อนชมรม อสม. ณ ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.
25
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 22-25เมย61 แนวทางการสอบทานด้านพัสดุ/การเงินการคลัง จ.ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-26 เมย 61 รร.เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-26 เมย 61 รร.เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร
คลิกดูรายละเอียด 8» ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุม คกก.ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13» ไปราชการ25-26เมย61 กทม.ประชุมขับเคลื่อน คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ณ รร
26
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-26 เมย 61 รร.เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 25-26 เมย 61 รร.เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ25-26เมย61 กทม.ประชุมขับเคลื่อน คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ณ รร
27
คลิกดูรายละเอียด 10:30» กล่าวรายงาน ผวจ.มห.โครงการ CASCAP มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร อ.นิคมคำสร้อย
28
29
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 28-30 เมย61 ประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLO) ณ ม.มหิดล
30
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ 28-30 เมย61 ประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLO) ณ ม.มหิดล
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ร่วมประชุมหัวข้อเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา จ.มุกดาหาร