ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

พฤศจิกายน 2017

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด (ไปราชการ 1 ต.ค. 60)ประชุมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ห้องประชุม สปสช.เขต 10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ห้อง 5 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9» เปิดประชุมโครงการวิจัยซิกาฯ ห้อง 1 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» เปิดอบรมการกู้ชีพอาสาฉุกเฉินฯ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 3 รร.พลอย
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบริการผู้ประกันตน ห้อง 5 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 18» เตะบอล(สว,ส.) สนามเหมืองบ่า
02
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คณะผู้วิจัยฯซิกา เข้าพบนพ.สสจ. ห้องประชุม 5 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 17:30» ตั้งองค์กฐินสามัคคี/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ห้องประชุม สสจ.
03
คลิกดูรายละเอียด 8» ผู้บริหารทุกท่าน /ทอดกฐินสาธารสุขสามัคคี วัดโสมนัสสถาน ม.3 บ้านแวง ต.หนองสูงใต้
04
คลิกดูรายละเอียด (ไปราชการ 4-5 พ.ย.60ร่วมชมการแข่งขัน TO BE NO.1 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา)
05
คลิกดูรายละเอียด (ไปราชการ 4-5 พ.ย.60ร่วมชมการแข่งขัน TO BE NO.1 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา)
คลิกดูรายละเอียด 5-7 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักบริหารความสุขฯ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท ป
06
คลิกดูรายละเอียด 5-7 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักบริหารความสุขฯ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท ป
คลิกดูรายละเอียด 9» (6-8 พ.ย.60) ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานต่างๆ สสจ. ห้อง 1 สสจ.
07
คลิกดูรายละเอียด 5-7 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักบริหารความสุขฯ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท ป
คลิกดูรายละเอียด 9» (6-8 พ.ย.60) ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานต่างๆ สสจ. ห้อง 1 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุม VDO conference กรมการแพทย์แผนไทย ห้อง 2 สสจ.
13» ประธานประชุมพิจารณาจัดทำแผนปี2561
08
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยม คพสอ.หว้านใหญ่/รพ.สต.บ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยม คพสอ.หว้านใหญ่/รพ.สต.บ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยม คพสอ.หว้านใหญ่/รพ.สต.บ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยม คพสอ.หว้านใหญ่/รพ.สต.บ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย
คลิกดูรายละเอียด 9» (6-8 พ.ย.60) ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงานต่างๆ สสจ. ห้อง 1 สสจ.
09
คลิกดูรายละเอียด 10» พอ.สว.บ้านวังไฮ ม.1,2 ต.ภูวง อ.หนองสูง
คลิกดูรายละเอียด 11» พบปะสมาชิกสหกรณ์ วันประชุมใหญ่สามัญปี60 ห้องริเวอร์ แกรนด์บอลรูม รร.ริเวอร์ซิตี้
10
คลิกดูรายละเอียด ออกร่วมโครงการ Green Clean Hospital
11
12
13
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 61 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ มห.
14
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยม คพสอ.นิคมฯ/รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง ต.หนองแวง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คกก บริหารฯ
15
คลิกดูรายละเอียด ตรวจเยี่ยม คพสอ.ดงหลวง/รพสต.บ้านเหล่า ต.หนองบัว
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คกก.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัด
16
ประชุม (TBCM online) สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุม คปสข. สสจ.ศรีสะเกษ
17
คลิกดูรายละเอียด ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ WWW.MSQ.Health.com แขวงสะหวันนะเ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ WWW.MSQ.Health.com แขวงสะหวันนะเขต
คลิกดูรายละเอียด 9» พบปะหารือแนวทางการบริหารงาน
10:30» ร่วมงานวันกองทัพเรือ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» VDO Conference
18
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.ชลบุรี 19-21 พ.ย.60
คลิกดูรายละเอียด (ไปราชการ 19-21 พ.ย. 60)ประชุม สป.สัญจร จ.ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร ชลบุรี
20
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.ชลบุรี 19-21 พ.ย.60
คลิกดูรายละเอียด (ไปราชการ 19-21 พ.ย. 60)ประชุม สป.สัญจร จ.ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน "แสงนำใจฯ" สสจ.มุกดาหาร
21
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร จ.ชลบุรี 19-21 พ.ย.60
คลิกดูรายละเอียด (ไปราชการ 19-21 พ.ย. 60)ประชุม สป.สัญจร จ.ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สป.สัญจร ชลบุรี
คลิกดูรายละเอียด 7:30» สภากาแฟ จังหวัดมุกดาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
22
คลิกดูรายละเอียด ประชุมส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลาการสาธารณสุข อปท.และชุมชนด้านอนามัยสิ่งแว
คลิกดูรายละเอียด 10» พบปะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแสงนำใจฯเดิน วิ่ง ปั่น
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม กบ.จ.มุกดาหาร ชั้น2 ศาลากลางฯ
23
คลิกดูรายละเอียด เดินทางไปราชการ ร่วมประชุม พชอ.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลาการสาธารณสุข อปท.และชุมชนด้านอนามัยสิ่งแว
คลิกดูรายละเอียด 7:30» พอ.สว.โรงเรียนบ้านนายาง อ.ดอนตาล
24
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ประชุม พชอ.
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมฯ เขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2560
25
26
คลิกดูรายละเอียด 6» ร่วมงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ฯครั้งที่ 3
27
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับฟังความคิดเห็นผลกระทบโรงงานน้ำตาลสหเรือง ณ โรงน้ำตาลสหเรือง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตปี61
คลิกดูรายละเอียด 10» ร่วมพิธีเปิดการประชุมของ สปสช.เขต10อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» พบ ผวจ.นำเรียนโครงการ"สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"ของฝ่ายทันตะ
28
คลิกดูรายละเอียด Green Clean Hospial
คลิกดูรายละเอียด 9» เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลงานและคัดเลือก อสม.ดีเด่น
คลิกดูรายละเอียด 10» VDO Conference รับฟังชี้แจงแผนการตรวจราชการปี61
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขปี61
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมกรมการจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขปี61