ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ธันวาคม 2018
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

พฤศจิกายน 2018

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ลากิจส่วนตัว
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
02
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.อุบลราชธานี ประชุม คปสข. ณ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 9» ออกพื้นที่รับนโยบาย ผวจ.มห.ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ
03
04
05
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการร่วมรับเสด็จฯการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการ ผวจ.@อำเภอดงหลวง
06
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการ ผวจ.@อำเภอคำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.TO BE NUMBER ONE @ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.TO BE NUMBER ONE @ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น2 ศาลากลางฯ
07
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการ ผวจ.@อำเภอนิคมคำสร้อย
คลิกดูรายละเอียด 9» เปิดประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิปี62@ห้องประชุมชั้น4สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิปี62@ห้องประชุมชั้น4สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
08
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมนายก/ปลัด อปท.@ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น5ศาลากลางฯ
09
คลิกดูรายละเอียด 8» ทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี@วัดป่าวิเวก หมู่8บ้านหนองแสง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ไปราชการ9-11พย61(TO BE NUMBER ONE)@The Mall โคราช
10
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ9-11พย61(TO BE NUMBER ONE)@The Mall โคราช
11
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ9-11พย61(TO BE NUMBER ONE)@The Mall โคราช
12
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการ ผวจ.@อำเภอหนองสูง
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กบห. ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
13
คลิกดูรายละเอียด 13:30» แถลงข่าวโครงการหมอชวนวิ่งฯ@ห้องประชุมดอกช้างน้าวชั้น2ศาลากลางฯ
14
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
คลิกดูรายละเอียด 7:30» ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง@ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมวินิจฉัยคำร้องเบื้องต้นฯ@ห้อง6ชั้น2ตึกใหม่ สสจ.มห.
15
คลิกดูรายละเอียด กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
16
คลิกดูรายละเอียด ลาพักผ่อน
17
18
19
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ สปป.ลาว 19-20 พย 61 เป็นวิทยากรบรรยายหลักธรรมาภิบาล
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กบห.ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
20
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ สปป.ลาว 19-20 พย 61 เป็นวิทยากรบรรยายหลักธรรมาภิบาล
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานการประชุมโรคอุบัติใหม่ระหว่างประเทศ@รร.แกรนด์
คลิกดูรายละเอียด 9:30» วิทยากรบรรยายยุทธศาสตร์นโยบายสุขภาพ@วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ @รร.มุกดาวิทยานุกุล
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ @รร.มุกดาวิทยานุกุล
คลิกดูรายละเอียด 10» VDO Conf. รับฟังการชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการประจำปี 2562
21
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ สปป.ลาว 19-20 พย 61 เป็นวิทยากรบรรยายหลักธรรมาภิบาล
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว. @รร.ดงเย็นวิทยาคม อ.เมืองฯ
22
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการกระทรวงสาธารณสุข ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ
23
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการกระทรวงสาธารณสุข ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์@ห้อง5สสจ.มห.
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ กทม.ร่วมหารือเพื่อพัฒนากรอบการวิจัย@อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์(สนามเป้า)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการ ผวจ.@อำเภอหว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการ ผวจ.@อำเภอดอนตาล
27
28
29
9:30» กรมการจังหวัด ณ ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลาง
30