ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤษภาคม 2019
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
กรกฏาคม 2019
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

มิถุนายน 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
            01
02
03
วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ
04
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» กบห.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมทีมเลขา คกก.พชอ.@ห้อง1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13» กวป.ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
05
คลิกดูรายละเอียด 9» รับการประเมิน คกก.TO BE NUMBER ONE@รร.แกรนด์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ ณ ห้อง 1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» รับการประเมิน คกก.TO BE NUMBER ONE@ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร
06
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานออกตรวจเยี่ยม/นิเทศพื้นที่รับตรวจราชการ รพ.หนองสูง รพ.สต.บ้านงิ้ว
คลิกดูรายละเอียด 13:30» EOC ไข้เลือดออก
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปสข.@รพ.50พรรษาฯ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» คัดเลือก อสม.ดีเด่น@ชั้น3สสจ
08
09
10
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
11
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ร่วมพิธีเปิดรับบริจาคโลหิต@ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» กบห.@ห้อง1สสจ.มห
คลิกดูรายละเอียด 13» ประธานการประชุม LTC @ห้อง111
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมชี้แจงข้อราชการในที่ประชุม นายก อปท.@ห้องแก้วกินรี ศาลากลางฯ
12
คลิกดูรายละเอียด ออกพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล@รพ.คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ ร่วมนิเทศงาน จ.อุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ ร่วมนิเทศงาน จ.อุบลราชธานี
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับฯ@ห้อง 241 สสจ.มห.
13
คลิกดูรายละเอียด ลากิจส่วนตัว
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ จ.อุบล(ประชุมปรับแผนสิ่งก่อสร้างฯ)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมซักซ้อมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
คลิกดูรายละเอียด 15» ร่วมออกพื้นที่ รร.ชุมชนโพนทราย โครงการผู้ว่าฯพาส่วนราชการพบปะ อปท.ยามแลง
14
คลิกดูรายละเอียด เยี่ยมค่ายยาเสพติด ณ กองร้อย อส.จ.มห.ที่ 1(หลังที่ว่าการอำเภอเมืองฯ)
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประธานเปิดการอบรมการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์@ห้อง241สสจ.มห.
15
16
17
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
18
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
19
คลิกดูรายละเอียด รับตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว@รร.ดงเย็นวิทยาคม บ้านนาทอง อ.เมืองฯ
20
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร
21
22
23
24
คลิกดูรายละเอียด สป.สัญจร @รร.ริชมอนด์ กทม.
คลิกดูรายละเอียด สป.สัญจร @รร.ริชมอนด์ กทม.
25
คลิกดูรายละเอียด สป.สัญจร @รร.ริชมอนด์ กทม.
คลิกดูรายละเอียด สป.สัญจร @รร.ริชมอนด์ กทม.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำแผน พอ.สว.@ห้อง1 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำแผน พอ.สว.@ห้อง1 สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมจัดทำแผน พอ.สว.@ห้อง1 สสจ.
26
คลิกดูรายละเอียด 18» สภากาแฟ
27
28
29
30