ตารางภาระกิจผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กุมภาพันธ์ 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
เมษายน 2019
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

มีนาคม 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
เลือกเดือน :
: ผู้บริหารทุกท่าน : นพ.สสจ : ผชช.ว : ผชช.ส : จบส. : รอง นพ.สสจ.
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานเปิดประชุมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก@ห้อง1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.อำนวยการจัดทำน้ำอภิเษก@ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น3 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุมการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์@ห้องประชุมสหกรณ์
02
คลิกดูรายละเอียด 8» วางพานพุ่มดอกไม้สด@ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางฯ
03
04
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการอบรมการพัฒนางานวิจัย ณ ห้อง 3 ชั้น 4 อาคารใหม่ สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE @แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE @แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» นิเทศงาน อ.นิคมคำสร้อย
05
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประเมินการจัดตั้งเทศบาล ต.ชะโนด อ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด 13» นิเทศงาน อำเภอหว้านใหญ่
06
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@รร.มิราเคิล
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเครือข่ายยาเสพติด@รร.แกรนด์
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น@ห้องประชุมดอกช้างน้
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น@ห้องประชุมดอกช้างน้
คลิกดูรายละเอียด 13:30» MOU TO BE NUMBER ONE @รร.แกรนด์
คลิกดูรายละเอียด 14:30» ก.บ.จ.@ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางฯ
07
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@สป.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง@ห้อง1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประธานการประชุมคณะทำงาน EOC BORDER @บ้านริมโขงรีสอร์ท อ.ดอนตาล
08
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@สป.
คลิกดูรายละเอียด รก.นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด ลาป่วย
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับการตรวจเยี่ยมจาก ผวจ.มห.@ห้อง 3 ชั้น 4 สสจ.มห.
09
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@จังหวัดตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการTO BE NUMBER ONE@เดอะมอลล์ โคราช
10
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@จังหวัดตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการTO BE NUMBER ONE@เดอะมอลล์ โคราช
11
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@จังหวัดตราด
คลิกดูรายละเอียด นิเทศงาน คพสอ.คำชะอี
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุม คกก.พิจารณาสอบสวนกรณีละเมิดของ จนท.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประธานการประชุมการใช้โปรแกรมบริหารโครงการ PMS@ห้อง1 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» เปิดศูนย์ EOC @ห้องคอนเฟอเรนซ์ชั้น4 สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» เปิดศูนย์ EOC @ห้องคอนเฟอเรนซ์ชั้น4 สสจ.มห.
12
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบแรงงานต่างชาติ@จังหวัดตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ12-15มีค62 งานส่งเสริมสุขภาพฯ@รร.อมารี ดอนเมือง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมเขตฯ@รพ.50พรรษาฯ จ.อุบลฯ
13
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ12-15มีค62 งานส่งเสริมสุขภาพฯ@รร.อมารี ดอนเมือง
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมเขตฯ@รพ.50พรรษาฯ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมเขตฯ@รพ.50พรรษาฯ จ.อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมเขตฯ@รพ.50พรรษาฯ จ.อุบลฯ
14
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน สสอ./รพ.สต.หว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ12-15มีค62 งานส่งเสริมสุขภาพฯ@รร.อมารี ดอนเมือง
15
คลิกดูรายละเอียด เยี่ยมค่ายยาเสพติด ณ กองร้อย อส.จ.มห.ที่ 1(หลังที่ว่าการอำเภอเมืองฯ)
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน สสอ./รพ.สต.หว้านใหญ่
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการ12-15มีค62 งานส่งเสริมสุขภาพฯ@รร.อมารี ดอนเมือง
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
19
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
20
คลิกดูรายละเอียด 8» พอ.สว. @รร.นาหว้าประชาสรรค์ ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล
21
22
23
24
25
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างชาติ@เกาะช้าง จ.ตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างชาติ@เกาะช้าง จ.ตราด
26
คลิกดูรายละเอียด ปฏิบ้ติหน้าที่รองผู้อำนวยการเขต10 อุบลฯ
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างชาติ@เกาะช้าง จ.ตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างชาติ@เกาะช้าง จ.ตราด
27
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างชาติ@เกาะช้าง จ.ตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างชาติ@เกาะช้าง จ.ตราด
คลิกดูรายละเอียด ไปราชการประชุมเขตฯ@รร.กิจตรงวิลล์ จ.อุบลฯ
28
29
30
31