โปรแกรการใช้รถยนต์ สสจ.มุกดาหาร
พฤศจิกายน 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
มกราคม 2020
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ธันวาคม 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: รถตู้ นข-896(รถตู้) : รถตู้ นข-280(รถตู้) : รถตู้ นข-487(รถตู้) : รถตู้ กข-1520(รถตู้) : รถตู้ ร-1203(รถตู้) : รถตู้ นก-369(รถตู้) : ปิกอัพ บค-7249 : ปิคอัพ บค-7454 : กง-7821 : ปิคอัพ บค-7257 : กข-6802 4 ประตู : บ8 กข-6536 : นพ.สสจ กข-6414 : ปิคอัพ น-9202 : รถตู้ นข-1531(รถตู้) : กง-7818 : รถตู้ นข-1622
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด สสจ กรุงเทพฯ/ปากช่อง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/NCD ปากช่อง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/NCD ปากช่อง นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ปากช่อง นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ปากช่อง นายวันนา สุริยวรรณ
03
คลิกดูรายละเอียด แผนไทย สนามบินนครพนม นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม เมือง นายชาญ จิตปรีดา
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม สหเรือง นายอนุลักษณ์ วงค์แสนไชย
คลิกดูรายละเอียด สสจ กรุงเทพฯ/ปากช่อง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/NCD ปากช่อง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/NCD ปากช่อง นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ปากช่อง นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ปากช่อง นายวันนา สุริยวรรณ
04
คลิกดูรายละเอียด สสจ กรุงเทพฯ/ปากช่อง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/NCD ปากช่อง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค/NCD ปากช่อง นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ปากช่อง นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ปากช่อง นายวันนา สุริยวรรณ
05
หยุด วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ,วันดินโลก
คลิกดูรายละเอียด สำนักพุทธฯ รับพระวัดป่าศิลาวิเวก นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส (รับ 06.30 น ที่บ้าน) ร่วมกิจกรรม5 ธันวา นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ธุระการ จิตรอาสาวัดนิรมิตตาดแคน(09.00นสำนักงานฯ) นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด สสจ. 5 ธันวา นายพงศธร แสนทวีสุข
06
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม(นัดรถ 06.00น) อุบล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายพิชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ หนองสูง นายพงศธร แสนทวีสุข
10
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค***ดอนตาล นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ (อ.สำโรง) อุบล พงศธร แสนทวีสุข
12
คลิกดูรายละเอียด NCD ขอนแก่น นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ หว้านใหญ่ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค***เมือง/นิคม นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน ตาเปอะ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
13
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ ดอนตาล นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD ขอนแก่น นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ คำชะอี นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค***คำชะอี นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน นาโสก นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
14
15
คลิกดูรายละเอียด สสจ. สนามบินอุบล นายวันนา สุริยวรรณ
16
คลิกดูรายละเอียด สสจ. เมือง/นิคม/สนามบินอุบล นายวันนา สุริยวรรณ
17
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว หว้านใหญ่ นายชวลิต ซามงค์
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หยุดเพิ่มปีใหม่
31
หยุดวันสิ้นปี