โปรแกรการใช้รถยนต์ สสจ.มุกดาหาร
มิถุนายน 2019
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
สิงหาคม 2019
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กรกฏาคม 2019

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: รถตู้ นข-896(รถตู้) : รถตู้ นข-280(รถตู้) : รถตู้ นข-487(รถตู้) : รถตู้ กข-1520(รถตู้) : รถตู้ ร-1203(รถตู้) : รถตู้ นก-369(รถตู้) : ปิกอัพ บค-7249 : ปิคอัพ บค-7454 : กง-7821 : ปิคอัพ บค-7257 : กข-6802 4 ประตู : บ8 กข-6536 : นพ.สสจ กข-6414 : ปิคอัพ น-9202 : รถตู้ นข-1531(รถตู้) : กง-7818 : รถตู้ นข-1622
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค(ผู้ขอสุพรรณิกา) เมือง นายปรีดา ชาญรบ
02
คลิกดูรายละเอียด NCD เมืองทอง ปทุมธานี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) ดอนตาล นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำเภอ นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำเภอ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อุบล นายวันนา สรุยวรรณ
03
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำเภอ นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำเภอ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส./ส่งเสริม/ประกัน อุบล นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD เมืองทอง ปทุมธานี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
04
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. (รับ รพ.มุก)โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว ร่มเกล่า ดงหลวง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด NCD TOBE ดงหลวง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม นิคม นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายเกพล วิรัตน์
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ตาเปอะ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายมังกร รูปดี
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. พอ.สว ดงหลวง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD เมืองทอง ปทุมธานี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
05
คลิกดูรายละเอียด NCD TOBE นิคม นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด บ.ทรัพยากร อุบล นายศราวุธ ทองเฟื่อง
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำเภอ นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำเภอ นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ตาเปอะคำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม รพ.คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด NCD เมืองทอง ปทุมธานี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
06
คลิกดูรายละเอียด NCD เมืองทอง ปทุมธานี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
07
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ส/NCD TOBE ดอนตาล นายพงศธร แสนทวีสุข
08
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หว้านใหญ่/ดอนตาล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ยโสธร นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด คบส อำเภอ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. อุบล/ยโสธร
09
คลิกดูรายละเอียด NCD นิคม นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด นิติการ หนองสูง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม คำชะอี นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด นิติการ หนองสูง นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล นายอนุลัษณ์ วงค์แสนไชย
คลิกดูรายละเอียด สสจ. เมือง/คำชะอี นายสมหวัง ศรีลาศักดิ์
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เมือง นายเอกชัย งามแสง
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
10
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ(ผู้ขอศิริจิต) นครพนม นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด รองอภิรักษ์ นครพนม
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ เมือง นายวันนา สรุยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม คำชะอี นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
11
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หว้านใหญ่/เมือง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด รองอภิรักษ์ นครพนม
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง/หว้านใหญ่ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ ดอนตาล/นิคม/เมือง นายวันนา สรุยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ(ผู้ขอศิริจิต) นครพนม นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. อุบล/ยโสธร
12
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE)(โครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดอนตาล นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด รองอภิรักษ์ นครพนม
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ(ผู้ขอศิริจิต) นครพนม นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. อุบล/ยโสธร
13
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE)(โครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ
14
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE)(โครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ
15
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE)(โครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ
16
หยุดวันอาสาฬหบูชา
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE)(โครงการฯ) เมืองทอง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด NCD (TOBE) (โครงการฯ) เมืองทอง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
17
หยุดวันเข้าพรรษา
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
18
คลิกดูรายละเอียด NCD คำชะอี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ คำชะอี นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม ดงหลวง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม เมือง นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
19
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ หนองสูง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ผชช.ว. เมืองมุก/อุบล/ยโสธร
20
คลิกดูรายละเอียด ธุรการ ดอนตาล นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
21
22
คลิกดูรายละเอียด สิ่งแวดล้อม อำนาจ นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด คบส อุบล นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน คำชะอี/หนองสูง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด คบส นิคม นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน นิคม นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
23
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ บุรีรัมย์ นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. นาซิง/เหล่าหมี นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด พอ.สว. นาซิง/เหล่าหมี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม อุบล นายวันนา สูริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด พัฒนาคุณภาพ อำนาจ นายประโยชน์ คนขยัน
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายเกพล วิรัตน์
24
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อำนาจ นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม ดงหลวง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค ดงหลวง/หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ บุรีรัมย์ นายปรีดา ชาญรบ
25
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม คำชะอี นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค นิคม/เมือง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หนองสูง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ บุรีรัมย์ นายปรีดา ชาญรบ
26
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หว้านใหญ่ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค คำชะอี/หนองสูง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด นิติการ ดงหลวง นายพิเชษฐ์ จันทรสาขา
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ บุรีรัมย์ นายปรีดา ชาญรบ
27
คลิกดูรายละเอียด ทันตะ บุรีรัมย์ นายปรีดา ชาญรบ
28
วันเฉลิมพระชนมพรรษา(ร.10)
29
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ร.10)
30
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค ดอนตาล นายวันนา สุริยวรรณ
31
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เมือง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หนองสูง นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร