โปรแกรการใช้รถยนต์ สสจ.มุกดาหาร
กันยายน 2021
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
พฤศจิกายน 2021
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ตุลาคม 2021

ตารางภาระกิจผู้บริหาร สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: รถตู้ นข-896(รถตู้) : รถตู้ นข-280(รถตู้) : รถตู้ นข-487(รถตู้) : รถตู้ กข-1520(รถตู้) : รถตู้ นข-1900 : ปิกอัพ บค-7249 : ปิคอัพ บค-7454 : กง-7821 : บ8 กข-6536 : นพ.สสจ กข-6414 : รถตู้ นข-1531(รถตู้) : กง-7818 : รถตู้ นข-1622
พฤ
          01
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายวันนา สุริยวรรณ
05
คลิกดูรายละเอียด ประกัน อุบล นายสุทิน สลางสิงห์
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม หนองสูง นายชวลิต ซามงค์
06
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เมือง นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด คบส ดงหลวง/คำชะอี นายวันนา สุริยวรรณ
07
คลิกดูรายละเอียด คบส นิคม/ดอนตาล นายวันนา สุริยวรรณ
08
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน อุบล นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด คบส หนองสูง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เมือง นายปรีดา ชาญรบ
09
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค เมือง นายปรีดา ชาญรบ
10
11
คลิกดูรายละเอียด คบส อุบล นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด คบส อุบล นายวัชรินทร์ เพ็ชรยอด
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโคร เมือง นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายปรีดา ชาญรบ
คลิกดูรายละเอียด พัสดุ หว้านใหญ่ นายอนุลักษณ์ วงค์แสนไชย
12
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค คำชะอี นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโคร คำชะอี นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด คบส ส่งของทุกอำเภอ นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด กฏหมาย เมือง นายวันนา สุริยวรรณ
13
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายพงศธร แสนทวีสุข
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด แผนงาน นิคม นายปรีดา ชาญรบ
14
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายชวลิต ซามงค์
15
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค สะพาน นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ส่งเสริม เมือง นายวัชรินทร์ เพ็ชรยอด
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด คบส เมือง นายชวลิต ซามงค์
19
20
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค หว้านใหญ่ นายวันนา สุริยวรรณ
21
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายฉัตรชัย ทาศรีเพชร
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายวันนา สุริยวรรณ
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายชวลิต ซามงค์
คลิกดูรายละเอียด ควบคุมโรค อำเภอ นายพงศธร แสนทวีสุข
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31