ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร
ตุลาคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ธันวาคม 2018
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

พฤศจิกายน 2018

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: บริหาร : พนย. : พัฒนาคุณภาพฯ : NCD : คร : ส่งเสริม : ทันตะฯ : คบส. : สลว. : ประกันฯ : นิติการ : ทรัพยากร : แผนไทย : ศช.อศ.
พฤ
        01
คลิกดูรายละเอียด รับนิเทศTUC ส่วนกลาง
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมแนวทางการควบคุมวัณโรค เจริญธานี ขอนแก่น สุพรรณิกา
ประชุมงาน TB เจริญธานี ขอนแก่น (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแนวทางการควบคุม TB เจริญธานี ขอนแก่น (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุมTUC ประจำเดือน ตค
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่
คลิกดูรายละเอียด จัดทำโครงการ อสม.เชิงรุก ปี 62
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมแนวทางการควบคุมวัณโรค เจริญธานี ขอนแก่น สุพรรณิกา
ประชุมแนวทางการควบคุม TB เจริญธานี ขอนแก่น (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแนวทางการควบคุม TB เจริญธานี ขอนแก่น (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
03
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
04
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
05
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่
คลิกดูรายละเอียด จัดทำโครงการ อสม.เชิงรุก ปี 62
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานมาลาเรีย@ริชมอนด์(เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมระบาดวิทยาทั่วประเทศ ที่บางแสน
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด จัดทำหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น อสม.
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานมาลาเรีย@ริชมอนด์(เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» (รสริน) ร่วมประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดมุกดาหาร
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมระบาดวิทยาทั่วประเทศ ที่บางแสน
คลิกดูรายละเอียด ขออนุมัติขอเบิกเงินค่าป่วยการ อสม.รอบจ่าย พ.ย.61
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» (หน.เกษศิณี) เข้าประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น4 สสจ.มุกดาหาร
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมระบาดวิทยาทั่วประเทศ ที่บางแสน
คลิกดูรายละเอียด เสนออนุมัติโครงการ อสม.เชิงรุก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมคณะทำงานบูรณาการงานวัณโรคและเอดส์ฯ รีเจ้นท์ อุบลราชธานี (อารีย์ สุพรรณิกา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบูรณาการงานวัณโรค/เอดส์ระดับเขต (อารีย์,สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
09
คลิกดูรายละเอียด อนุุมัติขอเบิกเงินค่าป่วยการ อสม.รอบจ่าย พ.ย. 61
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
10
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
11
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
12
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
คลิกดูรายละเอียด ประสานเรื่องงบประมาณค่าป่วยการ อสม.งวดที่1 กับ อบจ.
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมประชุม กบห. สสจ.มุกดาหาร ณ ห้องประชุม 1 สสจ.มุกดาหาร
ออกนิทเศงานมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Financial management ที่พัทยา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายฯเื่อยุติวัณโรค นารายณ์สีลม กทม. (สุพรรณิกา)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายฯเื่อยุติวัณโรค นารายณ์สีลม กทม. (สุพรรณิกา)
ออกนิทเศงานมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ออกนิเทศงานมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมวัณโรค นารายณ์สีลม กทม. (สุพรรณิก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
13
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
คลิกดูรายละเอียด ประชุมFinancial management ที่พัทยา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายฯเื่อยุติวัณโรค นารายณ์สีลม กทม. (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ออกนิทเศงานมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาเครือข่ายป้องกันควบคุมวัณโรคฯ นารายณ์สีลม กทม. (สุพรรณิ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
14
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Financial management ที่พัทยา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
ประชุมงบ PPA เขต 10 ลายทอง อุบลราชธานี (สุพรรณิกา , กัญชนา)
ออกนิทเศงานมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงบบริการสร้างเสริมสุขภาพฯPPA ลายทอง อุบลราชธานี (สุพรรณิกา,กัญชนา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
15
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณ๊/รสริน) ร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Financial managementที่พัทยา
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ทั้ง 6 แห่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการตาม(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี(พ.ศ.2561-25
16
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ออกนิทเศงานมาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
17
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด จัดสรรเงินงยประมาณ งวดที่ 2 ในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อยู่เวรเฝ้าระวังสถานการณ์ประจำวัน (SAT) เอกชัย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
18
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อยู่เวรเฝ้าระวังสถานการณ์ประจำวัน SAT สุพรรณิกา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
19
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
ประชุมไข้เลือดออกมาลาเรีย@นารายณ์(เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมไข้เลือดออกมาลาเรีย@นารายณ์(เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
20
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี) ร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ (VDO Conference)
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำทบทวนคู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน (SOP)
ประชุมไข้เลือดออกมาลาเรีย@นารายณ์(เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมไข้เลือดออกมาลาเรีย@นารายณ์(เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 8» ทำคำสั่ง อสม.เชิงรุกปี62
21
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสสนุน อสม. จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด อนุมัติเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล อสม.ในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำทบทวนคู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน (SOP)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 8» ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
22
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสสนุน อสม. จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด อนุมัติเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล อสม.ในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ณ กองบริหารการ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ทั้ง 6 แห่ง
คลิกดูรายละเอียด รับประเมิน SAT จากสำนักระบาดฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
23
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสสนุน อสม. จ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด อนุมัติเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล อสม.ในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ณ กองบริหารการ
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานเอดส์ (อารีย์)
คลิกดูรายละเอียด 5 ส.ฝ่าย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
24
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อยู่เวรเฝ้าระวังสถานการณ์ประจำวัน SAT (เอกชัย)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
25
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด อยู่เวรเฝ้าระวังสถานการณ์ประจำวัน SAT (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุม ระบบกลไกการจัดการสุขภาพบริบทชายแดน (สวก) กทม.
คลิกดูรายละเอียด ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสสนุน อสม. จ.มุกดาหาร
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม สวทช. สนามเป้า กทม. (พันธ์ฉวี)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
27
คลิกดูรายละเอียด ทีมTUC ด้านควบคุมโรคซิกา ประชุมที่มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด อนุมัติเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล อสม.ในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมปฏิบัติการหนอนพยาธิในนักเรียน กทม(กัญชนา)
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงาน IHR-JEE ศรีราชา (พันธ์ฉวี,สุพรรณิกา,เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
28
คลิกดูรายละเอียด ทีมTUC ด้านควบคุมโรคซิกา ประชุมที่มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเก็บและส่งตัวอย่างยุง
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
คลิกดูรายละเอียด อนุมัติเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล อสม.ในระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมปฏิบัติการหนอนพยาธิในนักเรียน กทม(กัญชนา)
ประชุมงาน IHR-JEE ศรีราชา (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงาน IHR-JEE ศรีราชา ( พันธ์ฉวี,สุพรรณิกา,เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
29
คลิกดูรายละเอียด ทีมTUC ด้านควบคุมโรคซิกา ประชุมที่มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุม EPI(กมลจิต)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเก็บและส่งตัวอย่างยุง
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูล อสม.ที่ขอส่งเบิกเงินของ รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ทั้ง 6 แห่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมปฏิบัติการหนอนพยาธิในนักเรียน กทม(กัญชนา)
ประชุมงาน IHR-JEE ศรีราชา (สุพรรณิกา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงาน IHR-JEE ศรีราชา (พันธ์ฉวี,สุพรรณิกา,เขมินันท์)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุม EPI (กมลจิต)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเก็บและส่งตัวอย่างยุง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมTUC
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 9» (ศูนย์อาเซียน) ประชุม VDO Conference ร่วมกับ กบรส. กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทา