ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ตุลาคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

กันยายน 2018

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน สสจ.มุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: บริหาร : พนย. : พัฒนาคุณภาพฯ : NCD : คร : ส่งเสริม : ทันตะฯ : คบส. : สลว. : ประกันฯ : นิติการ : ทรัพยากร : แผนไทย : ศช.อศ.
พฤ
            01
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
02
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
03
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» (รสริน) ร่วมประชุม กวป. ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 สสจ.มุกดาหาร
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมIHR 2005 รรพลอย
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ.ดงหลวง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
05
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผน IHR ปี 62
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ @รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารสัตถุดิบแลอด
คลิกดูรายละเอียด กำกับติดตามงานมาลาเรีย และขนส่งมุ้ง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผน IHR ปี 62
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล,รพช.นิคมคำสร้อย,รพช.หนองสูง,รพช.คำชะอี,รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมและตรวจประเมินตลาดสดติดดาว (โครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
คลิกดูรายละเอียด กำกับติดตามงานมาลาเรีย และขนส่งมุ้ง
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยศาสตร์ในการทำงาน สุภัสสรณ์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
08
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการงานป้องกันวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 หัวหิน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
09
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการงานป้องกันวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 หัวหิน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
10
คลิกดูรายละเอียด กำกับติดตามงานมาลาเรีย และขนส่งมุ้ง
คลิกดูรายละเอียด รับการประเมินIHRจากสคร
conferrence สรุปผลตรวจราชการ
คลิกดูรายละเอียด รับนิเทศTUCกลาง (ที่วญ )
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการงานป้องกันวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 หัวหิน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 9» (รสริน) ร่วมประชุม VDO Conference สรุปตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 4 สสจ.มุ
คลิกดูรายละเอียด 9» (หน.เกษศิณี) ร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ณ ห้องประชุม 1 สสจ.มุกดา
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกรองการดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
คลิกดูรายละเอียด กำกับติดตามงานมาลาเรีย และขนส่งมุ้ง
รับนิเทศTUCกลาง (ที่นส คอ ดล )
คลิกดูรายละเอียด รับนิเทศTUCกลาง (ที่นส คอ ดล )
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการงานป้องกันวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 หัวหิน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
12
คลิกดูรายละเอียด รับนิเทศTUCกลาง (ที่เมือง นิคม ดอนตาล รพมุก )
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประกวดส้วมสาธารณะ ระดับประเทศ สสอ.เมืองและเยี่ยมเสริมพลัง ส้วม อปท. ทต.มุก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการงานป้องกันวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 หัวหิน
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชาคมการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ทต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่(หน.ชาญ)
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมติดตามการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมสรุปผลงานประจำปี (พนย )
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล,รพช.นิคมคำสร้อย,รพช.หนองสูง,รพช.คำชะอี,รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชาการงานป้องกันวัณโรค เขตสุขภาพที่ 10 หัวหิน
คลิกดูรายละเอียด สนับสนุนติดตามผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สคร. ๑๐
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมติดตามการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» (รสริน) ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมการบูร 206 ส
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมผลการดำเนินงานปี 61
14
คลิกดูรายละเอียด ส่งแลปPON
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด สนับสนุนติดตามผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สคร. ๑๐
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมติดตามการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» (รสริน) ร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ส ณ ห้องประชุมการบูร 206 สสจ.มุกดาหาร
15
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
16
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจนท ฝ่ายคร
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด จัดสรรเงินงยประมาณ งวดที่ 2 ในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กทม.( ชาญ จิตรปรีดา)
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 15» ร่วมประชุมคณะกรรมการ RACครั้งที่4/2561
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิจัยTUC for AI ที่นครพนม
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพฯ ณ ห้องประชุม
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมประชุมเตรียมจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมการบูร 206
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ
คลิกดูรายละเอียด สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปี ๖๒ GREEN & CLEAN เขตสุขภาพที่ ๑๐
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมคณะกรรมการ RAC ครั้งที่ 4/2561
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13:30» (วรรณปวีรณ์/อภิญญา/เขมินันท์)ร่วมประชุมทีมปฏิคม
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิจัยTUC for AI ที่นครพนม
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทำแผนกำลังคน งานบค ห้อง203 ชั้น 4
คลิกดูรายละเอียด (รสริน) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพฯ ณ ห้องทานตะวั
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
20
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล,รพช.นิคมคำสร้อย,รพช.หนองสูง,รพช.คำชะอี,รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมMP,HPH,คกก.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
21
คลิกดูรายละเอียด ส่งLABPON
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
22
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
23
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพรบ โรคติดต่อ ครั้งที่ 3
คลิกดูรายละเอียด ร่วมประชุมการดำเนินงานการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ซี ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» (ศช.อศ.) จัดประชุมคณะทำงาน ศบต. ณ ห้องประชุมการบูร 206 ชั้น 2 สสจ.มุกดาหาร
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมjoint outbreak investigation AI จำปาสัก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร รพ.นิคมคำสร้อย และ รพ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
คลิกดูรายละเอียด 13» อบรมแพทย์อัลตร้าซาวนด์ (TUC)
คลิกดูรายละเอียด 13» (ศช.อศ.) จัดประชุมคณะทำงาน ศช.อศ. ณ ห้องประชุมการบูร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 14» ร่วมประชุมคณะทำงาน ศชอส.
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมjoint outbreak investigation AI จำปาสัก
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล และ รพ.สต.โคกสูง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมjoint outbreak investigation AI จำปาสัก
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปผลงานประจำปี รรพลอย
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ลงพื้นที่เก็บ สิ่งส่งตรวจ ณ รพช.ดอนตาล,รพช.นิคมคำสร้อย,รพช.หนองสูง,รพช.คำชะอี,รพ
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี/รสริน) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปผลงานประจำปี รรพลอย
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุม จนท.โครงการวิจัยซิกา
คลิกดูรายละเอียด (หน.เกษศิณี/รสริน) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
29
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง
30
M&E การส่งงบการเงิน รพ.ให้ทันเวลา
คลิกดูรายละเอียด ตรวจทาน/เสนอโครงการของพื้นที่เพื่อขออนุมัติ
คลิกดูรายละเอียด สรุปรวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมวิชาการ จ.เชียงราย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง